Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

ZWO

Projecten van de ZWO in 2020 De ZWO commissie van de Open Hofkerk geeft in 2020 aan vier projecten van Kerk in Actie aandacht met als grote wens dat de gemeente opnieuw gaat bijdragen aan verbetering van de omstandigheden in ontwikkelingsgebieden. Een korte beschrijving per project treft u hieronder aan. De ZWO commissie hoopt van Meer lezen….

College van Diakenen

In het kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland staat de taak van diakenen als volgt geformuleerd: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te Meer lezen….

Foto’s van de Sumatraanse maaltijd op vrijdag 12 okt. 2012

Vrijdag 12 oktober jl. werd een Sumatraanse maaltijd genoten. 44 personen lieten zich de gerechten heerlijk smaken. De kookploeg bestaande uit Ankie Harte, Ina Hoving, Wil Hofland en Jan Vreken had voortreffelijke gerechten bereid. Natuurlijk vergaten we onze Sumatraanse zusters en broeders niet.  Liet de regentijd daar pas nog op zich wachten, nu regent het Meer lezen….