Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, CJV, “Church 4 you”, Meer lezen….

De avondmaalscollecte van zondag 27 november 2016 is voor de Rudolphstichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in, in jeugddorp de Glind. En bevordert landelijk het in huis plaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen. Een gezinshuis is huiselijk en Meer lezen….

College van Diakenen

In het kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland staat de taak van diakenen als volgt geformuleerd: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te Meer lezen….

Download het rapport onderzoek naar zorgkringen

Inmiddels is het rapport onderzoek naar zorgkringen deze maand beschikbaar gekomen. Mogelijk hebt u daar nog niets over gehoord. Twee ontwikkelingen maken het noodzakelijk om na te denken over andere vormen van pastoraat en diaconaat: afnemend aantal vrijwilligers door vergrijzing en het beroep dat de burgerlijke gemeente op mensen doet om de sociale samenhang onder Meer lezen….

De Avondmaalscollecte van Donderdag 24 maart Witte Donderdag is voor het Leger Des Heils.

In 1865 richtte William Booth The Christian Mission op. In 1878 werd de naam veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde Meer lezen….

Pastorale zorgkringen

Klik hier voor het rapport Pastorale Zorgkringen in de Protestantse Gemeente te Aalsmeer 2016 Het rapport is afgeschermd met het bekende wachtwoord voor deze site. Indien u dat  niet meer weet, kunt u het aanvragen bij de webmaster.

Contact Diaconie

Klik hier voor de algemene informatie van het College van Diakenen. Het College heeft een 06 nr. ingesteld, dat gebeld kan worden voor allerlei soorten van hulp. Het nr. is 06-41700923 Gebruik onderstaande formulier om een email te sturen naar de Diaconie.