De Avondmaalscollecte van Donderdag 24 maart Witte Donderdag is voor het Leger Des Heils.

In 1865 richtte William Booth The Christian Mission op. In 1878 werd de naam veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde Meer lezen….