“Denk niet dat jongeren de kerk in stand gaan houden” n.a.v. symposium op 7 december 2012 over kerk & stad

In samenwerking met dagblad Trouw organiseerde de Nicolaaskerk op vrijdagmiddag 7 december een symposium met als thema ‘Kansen en uitdagingen voor kerken in de stad’. In de afgelopen decennia zagen we in de kerk een massale leegloop, en de verwachting was dat het alleen maar verder bergafwaarts kon gaan. Opvallend genoeg gebeurt in diverse steden in binnen- en buitenland het tegenovergestelde: sommige kerken trekken méér bezoekers en bieden ruimte aan energieke geloofsgemeenschappen – de Nicolaaskerk is er een voorbeeld van. Ook ontstaan in de steden nieuwe geloofsgemeenschappen.

Op deze middag ging het over de vraag hoe dat komt. Wat zoekt de stadsmens tegenwoordig in de kerk? Wat kunnen kerken doen? Wat zoeken jongeren in de kerk – een goed gevoel? Stilte? Zingeving? Gemeenschap? Mooie muziek? Inspiratie?

Hier volgt een kranten artikel n.a.v. van dit symposium met als titel: “Denk niet dat jongeren de kerk in stand gaan houden”.  Dit stond in Trouw van 8 december 2012, pagina 7 rechtsboven.

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

 

1 thought on ““Denk niet dat jongeren de kerk in stand gaan houden” n.a.v. symposium op 7 december 2012 over kerk & stad”

 1. Het symposium Kerk en Stad is door mij op 7 december bezocht. Een symposium over kansen en uitdagingen voor kerken in de stad en werd georganiseerd door de St. Nicolaaskerk en dagblad Trouw.
  Sprekers waren Paul van Geest, theoloog en publicist over kerk en samenleving en de eerste rk theoloog aan de VU. Hij sprak over de moderne devotie, de behoefte om het christendom van die tijd weer nieuw leven in te blazen, weer terug te brengen naar wat het ten diepste voor mensen betekent. Geert Grote was in die tijd een charismatisch prediker en verzette zich sterk tegen de geestelijkheid, met hun weelderige leven, van die tijd. En dat deed hij in 1420 en later, dus een moment dat bijna een eeuw voorafging aan de Reformatie in Europa. Men stichtte in die tijd ook wel vormen van kloosterorden maar op een zodanige manier dat zij niet konden leiden tot het gedrag zoals de clerus dat had toegestaan. Men ging uit van authenticiteit. En dat is nu precies het woord dat jongeren thans in de mond nemen als het gaat om iets dat echt is, als mensen echt, zichzelf zijn, ook bijv. echt het geloof daadwerkelijk voorleven en niet alleen met het woord.
  Paul van Geest zegt dat er mogelijk in deze tijd weer mogelijkheden zijn om het geloof een nieuw elan te geven.

  Toen kwam Martha Hoffenkamp aan het woord. Zij is moderator van het Sint-Laurenscollege Rotterdam en auteur van Mijn School is katholiek. Zij heeft op het gebied van identiteit en levensbeschouwing een aantal experimenten gedaan, die beslist de moeite waard zijn die ook op de jongeren van de kerk/buiten de kerk toe te passen. Kijk eens voor meer details op RKSchool.nl.
  Voorbeeld: Tijdscapsule
  Leerlingen hebben een tijdcapsule gemaakt, een grote buis, waarin ze van alles gestopt hebben. Dit op initiatief van een van de leerlingen. De ‘capsule’ is onder veel belangstelling begraven in de tuin van onze school.
  Over tien jaar willen de bruggers van nu de buis weer opgraven, om precies te zijn op 18 september 2022, tijdens een grote barbecue op het Laurens! Dan zullen ze alles terugvinden, zo is de bedoeling: aan zichzelf geschreven brieven, foto’s van de leerlingen terwijl ze ‘funny faces’ trokken, een usb-stick waarop ze bij het vak muziek liedjes hebben opgenomen, de film Ted, de krant van die dag en nog een aantal kleine dingen.
  Maar er zijn nog veel meer interessante dingen om met jongeren over levensbeschouwelijke zaken te praten en te denken. Kijk dus vooral op de site.

  Inger van Nes (met Karel Smouter) aangesteld een onderzoek te doen naar jongeren en de kerk in Amsterdam is thans betrokken bij de Vluchtkerk (de legaal gekraakte) Jozefkerk. Toen de uitgeprocedeerde asielzoekers hun kamp moesten ontruimen hebben jonge mensen met Inger van Nes voor huisvesting gezorgd in die kerk. Via de netwerken zoals Facebook hebben zij een groot aantal jongeren gemobiliseerd om mee te helpen de uitgeprocedeerde aszielzoekers te helpen met voeding en alles wat echt direct nodig is. Jongeen leven misschien niet helemaal bij de kerk, maar hun maatschappelijk of moreel engagement is toch sterk: Voor vreemdelingen geen plek, waanzin. Krakers hebben zelfs geholpen, eerst naar een bunker in het Vondelpark en nu in de Jozeferk. En jongeren doen dat graag, het is mogelijk kortstondig en dat trekt hun. Kerk en sociale media= vluchtkerk geworden.
  Eric Sengers, godsdienstsocioloog die in gesprek ging met Inger van Nes is bepaald niet positief over de jongeren en de kerk. Een relaas daarvan kun je in het artikel van Trouw vinden zoals hierboven is afgebeeld.
  Maar toch wordt er in Amsterdam door de PKA hard gewerkt. Er zijn interessante pioniersplaatsen in diverse kerken. Zo is er kloosterachtige structuur bij Oudezijds 100, en die plek wordt door de Aalsmeerse PKA via het programma van de commissie activiteiten geloof, kerk en samenleving dit komend jaar bezocht. Inschrijven dus, want dat is zeker interessant en biedt zeker nieuwe perspectieven. In de wat grotere stadskerken zoals de Jeruzalemkerk zien we hogeropgeleide wat orthodoxe jongeren de kerk weer opzoeken. Het gaat om jongeren die na hun studie in de stad blijven wonen, een gezin stichten en zich mede op basis van hun geloof in hun geboorteplaats, weer aansluiting zoeken bij de kerk. Amsterdam wordt ook – net als bij vele anderen – weer als een veilige stad voor het gezin gezien.
  Wat leer je van zo’n symposium: Niemand kent de toekomst van de kerk, alleen sociologen zeggen, dat ze het einde van de institutionele kerk in beeld hebben. De PKA weet het niet en start een aantal pioniersplekken zoals o.a. op IJburg en probeert via trial en error te komen tot een vorm van kerkzijn die mensen triggert. Maar ook Ds Visser van IJburg doet veel moeite om er iets van te maken en ook na enkele jaren is het bepaald nog geen groot succes. Presence of aanwezigheid van de kerk in het midden van een samenleving wordt nog steeds als essentieel gezien voor het geloof. Misschien in kleine overzichtichtelijke eenheden, dichtbij mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *