Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer over “De najaarsfeesttijden”

NIJKERK – Ds Willem Glashouwer 24-03-2015

Op donderdag 8 oktober is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De najaarsfeesttijden. De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. De aanvang is om 20.00 uur, en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden.

*Aanmelding is verplicht* via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

*De najaarsfeesttijden*

Een van de grote vragen die we kunnen hebben als het om de Bijbelse feesttijden gaat is de vraag: waarom is de Christelijke Kerk wel Pasen rond Pesach gaan vieren en Pinksteren rond Shavoeot maar heeft ze het Loofhuttenfeest als derde grote feest genegeerd? Israel viert alle feesttijden op de juiste data en in Israël zijn het de feestdagen die het ritme van het jaar bepalen. En Israël is daarin gehoorzaam naar Gods woord want de eeuwige, onze hemelse Vader heeft alle feesttijden aan aangereikt in de Thora. In de najaarsfeesttijden zitten elementen van inkeer en berouw, verzoening en intense vreugde over de toekomst. *Jezus vierde de instelling van het avondmaal tijdens sederavond, de vooravond van Pesach. Jezus werd gekruisigd tijdens Pesach en stond op uit de dood op Jom Haboekerim, de dag van de eerstelingen, de dag na de sabbat in het feest van de ongezuurde broden. Omdat het Jezus’ verlossingswerk voor de eerstelingen exact gebeurde op de juiste momenten en tijdens de voorjaarsfeesttijden, groeit de aandacht naar de najaarsfeesttijden met het oog op de grote eindoogst van de eindtijd.*

*Achtergrond spreker*

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *