*Studieavond met ds. Henk Poot in Aalsmeer* (23 maart 2017)

Sprekers Chr. voor Israel

Op donderdag 23 maart is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Henk Poot, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Gods plan met Israël. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. Aanvang om 20.00 uur en de toegang is gratis.

*Gods plan met Israël *

In deze lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Israël. Israël is een uniek land en een uniek volk, het volk dat ontstaan is in de oudheid en nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen. Het volk ontstond door de roeping van Abram en later de uittocht uit Egypte. De Here God vertrouwde dit volk Zijn onfeilbare Woord toe. Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heren. De profeten worstelden met de ontrouw van Israël, maar vertellen ook de hoopvolle toekomst. Hoogtepunt
op de weg van God met het Joodse volk is de komst van Christus. Onze verlosser en Here Jezus Christus is Jood uit de Joden, geboren en getogen in zijn volk Israël. Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn koningschap over Israël zal plaatsvinden in dezelfde stad als van waar hij vertrok: Jeruzalem.

*Achtergrond spreker*

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *