Samenkomst gemeente bij diensten

De kerkenraad is erg blij dat we naast de onlinediensten ook weer voorzichtig zijn begonnen met fysieke kerkdiensten, waar u zich vooraf voor dient aan te melden. De eerste diensten waren nog met geringe bezetting, maar er zijn steeds meer gemeenteleden die het aandurven om naar de kerk te komen, ondanks het coronavirus.
De kerkenraad dient zich echter te houden aan de maatregelen die door de overheid zijn opgelegd, dat betekent we nog altijd 1.5 meter afstand van elkaar moeten houden, hoe moeilijk het voor velen ook blijkt te zijn.
Komt u als echtpaar mag u uiteraard wel naast elkaar zitten, bent u familie van elkaar maar woont u niet bij elkaar, dan dient de 1.5 meter afstand wel te worden gehandhaafd. U kunt zich aanmelden tot donderdagavond 19.00 uur voor de dienst van uw keuze. Het maximum aantal personen dat op verantwoorde wijze in de kerkzaal terecht kan is 65.
Op donderdagavond krijgt de scriba deze lijst ter controle van Leon Noorman, beheerder van de website van de Open Hof kerk.
Daarna gaat de lijst naar de koster dhr. Ton van der Hout, die vrijdag aan hand van de lijst de plaatsen gaat indelen.
En helaas gaat het hierbij mis, veel mensen melden bv. 4 personen aan, maar het betreft dan 2 gezinnen, Ton kan dus geen 4 plaatsen naast elkaar reserveren, maar 2, en 1.5 meter verder de volgende 2.
Het is dus echt heel belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

U dient zich per huishouden aan te melden op de website.

En we hopen dat u begrijpt dat als de limiet van 65 personen is bereikt, dat u dan niet toch naar de kerk komt, want dan krijgen we echt problemen. Tenslotte heeft ieder voor zich de verantwoording om goed met de opgelegde maatregelen om te gaan, we willen toch allemaal dat de het aantal besmette personen minder wordt i.p.v. meer.

Het feit dat we het aantal personen dat een dienst kan bijwonen hebben opgeschaald naar 65, heeft echter 1 nadeel: er kan absoluut geen koffiegedronken worden na de dienst met zoveel personen, men mag n.l. ook volgens de Covid-19 maatregelen niet lopen, maar men moet echt op de plek blijven zitten, ook met de nodige afstand.

En dat is niet te realiseren in de Bakenzaal, zelfs niet met de foyer erbij.

Dus: We zijn blij en dankbaar dat we weer met 65 personen volgens de maatregelen kerkdiensten kunnen bijwonen, we mogen zelfs weer (zij het zachtjes) zingen, maar we zullen weer thuis koffie moeten drinken.
Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen, bij voorbaat dank!

Met een hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,

Mieke Beunder.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *