Reactie kerkenraad op de ‘Nashville-verklaring’

Dezer dagen is er in ons land verontrusting ontstaan als gevolg van de zgn. ‘Nashville-verklaring’, in 2017 opgesteld in de VS.
Deze (nu in het Nederlands vertaalde) verklaring beschrijft hoe -volgens de opstellers-christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Op Bijbelse gronden wordt andere dan heterogene seksuele geaardheid afgewezen, zeker als het gaat om het praktiseren ervan.
Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben onder de Nederlandse vertaling hun handtekening gezet.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer deelt in de ontstane verontrusting en neemt nadrukkelijk afstand van de ‘Nashville- verklaring’.
De kerkenraad verklaart zich eens met de woorden die de scriba van de generale synode de PKN naar aanleiding van de verklaring heeft uitgesproken:

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten, en pastoraal onverantwoord”.

De synode heeft in november jl. uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.”

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *