Terugblik op de Bevestiging- en intrededienst Ds. M. Vermeij op 3 april 2016 in de Open Hof Kerk Aalsmeer en meer informatie over de nieuwe dominee

Bevestiging en intrede van Mirjam Vermeij als predikant van De OPen Hof Kerk in Aalsmeer

Bevestiging en intrede van Mirjam Vermeij als predikant van De Open Hof Kerk in Aalsmeer. Foto: Alexandra Haverman.

In de dienst van zondag 3 april werd proponent Mirjam Vermeij door ds. Antoinette van der Wel (Berkel-en Rodenrijs) in het ambt van predikant bevestigd. De handoplegging daarna werd verricht door ds. Teus Prins en door de wijkpredikant (Prot Gem. Haarlem-Noord en Spaarndam) van Mirjam, ds. René van der Rijst.

De lezingen waren Hooglied 8: 6-7a en Lucas 24:13-35.

Na de dienst werd ds. Vermeij toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad Dirk Jongkind, door ds. Antoinette van der Wel en door ds. Ruurd van der Weg (geestelijk verzorger Marechaussee Schiphol), die preses is van de classis Hoofddorp.

Volgens afspraak met de kerkenraad zal ds. Vermeij het pastoraat verzorgen onder gemeenteleden met de achternamen P tot en met Z, zijnde wijk B.

Verder verzorgt zij, naast 2 diensten in de verzorgingscentra, per jaar 14 kerkdiensten. Daarnaast heeft zij de secties Groei en Jeugd onder haar hoede. Ds. Vermeij is in de gemeente werkzaam op de maandagen, de woensdagen en op de donderdagochtenden.2016-04-03 09.40.13 (Small)

Van Ds. M. Vermeij:

Wat was het een mooie ontmoeting, op zondag 3 april j.l. tijdens de bevestigingsdienst. Fijn om veel gemeenteleden, jong en oud, de hand te kunnen schudden. Ik herken sommige namen en mensen al een beetje en daar helpt het kerkblad ook bij. Onder de genodigden herkende ik veel (oud-)collega’s en het deed me wel wat om die vroegere contacten nu samen te zien op mijn nieuwe werkplek.

Heel veel mensen hebben aan de dienst meegewerkt: bedankt dat het zo’n mooie bijeenkomst is geworden!

Ik hoop jullie elke week weer beter te leren kennen, zodat ik ook meer kan gaan schrijven over lief en leed, bijeenkomsten en ontmoetingen.

Klik hier voor meer informatie over Ds. Mirjam Vermeij. (even doorscrollen naar beneden)

Klik hier om contact op te nemen met Ds. Vermeij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *