Peter Hogeweg Wat betekent de kerk voor mij. Kerkbalans 2017

Bij Kerkbalans 2017 vragen wij aan drie generaties wat hen motiveert naar de kerk te gaan, christen te zijn, waarom het belangrijk is dat de kerk in stand blijft, en waarom het geloofsgesprek belangrijk is. Aan het eind nog een vraag wat hen in de kerk bijzonder bezighoudt. Hieronder een gesprek met Peter Hogeweg (77 jaar).

Peter Hogeweg, 77 jaar,  in het werkzame leven hoofd afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Heel  veel jaren werk in de kerk actief van jeugdouderling, diaken tot kerkrentmeester. Nu nog actief als vrijwilliger zalencentrum ’t Baken en (hulp)koster,  getrouwd met Joke Hogeweg, vader van Ellis en Jacco en grootvader van vier kleinkinderen.             

Natuurlijk twijfel je af en toe en dan bid ik met Marcus: Ik geloof Heer! Kom mijn ongeloof te hulp.

‘Ik geloof, maar zo af en toe slaat de twijfel toe. We hebben de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid als mensen de wereld met elkaar in te richten en te onderhouden, maar we doen het zo beroerd: ongeloof, vijandschap en moorden, zelfs uit naam van religie.

Dan komt die bekende waarom-vraag op: ‘Waarom laat God dit toe?’ En ik weet ook wel dat God het zo niet gewild heeft, maar Hij is wel bij machte om in te grijpen. Daar heb ik het af en toe wel heel moeilijk mee.

Maar in mijn geloof word ik gevoed en krijg ik steun om via geloofsgesprekken met anderen, maar ook via het Woord, zeg maar de preek, om hiermee om te gaan. Want als we

ons niet voeden dreigen we te verzwakken in ons geloof. Kerkgang en anderen ontmoeten, en met elkaar in gesprek gaan en de verbinding zoeken zijn voor mij belangrijk.

Verder draag ik de oecumene een warm hart toe en vind het belangrijk dat wij leren van elkaar, elkaar beter leren begrijpen en respect hebben voor elkaar, want in feite komen we uit op dezelfde God.

We zagen het vroeger al bij de jeugd uit ‘Facta’, die stamt uit de Hervormde en Gereformeerde kring:  het maakte niet uit, verschillen deden er niet toe. En zo is het ook nu met de andere kerken: er zijn meer zaken die ons binden dan ons scheiden.

‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’

Als het gaat om christen-zijn in de samenleving om ons heen streef ik ernaar een praktische invulling te geven aan de woorden in Filippenzen 4 vs 5-6: ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’. Maar eerlijk gezegd, faal ik daar weleens in.

Ik zou zonder kerk niet kunnen leven

Zonder kerk zou ik niet kunnen leven. En dat heeft weer te maken met de ontmoeting en verbinding met mensen, het geloofsgesprek en de ‘lijn naar boven’, van waaruit ik geïnspireerd word.

Kerkgang, een goede preek en bezielend orgelspel zijn voor mij belangrijk .Als laatste wil ik zelf nog eens benadrukken dat de kerkgang voor mij heel belangrijk is en dat een goede preek mij verder vormt en helpt. Ik blij ben met de predikanten, maar ook met de organisten die wij hebben.  Het orgelspel van onze getalenteerde organisten, werkt voor mij, als een groot liefhebber van orgelmuziek, vaak als een gebed’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *