De Open Hof Kerk on-line kerkdienst via uw TV

In verband met Corona worden de diensten van onze kerk nu uitgezonden via Kerkdienstgemist.  Klik hier om naar kerkdienstgemist te gaan. De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de  Orde van Dienst Meer lezen….

Geslaagd

Bij Rein en Melle Jonker en Anna van der Keemel mag de vlag al uit, Hartelijk Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Er is iemand die de uitslag nog niet binnen heeft, hopelijk kunnen we hem later feliciteren!!Er wordt wat lekkers bij jullie gebracht!

Orde van dienst – donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaart (uitzending met beeld en geluid)

Voorganger:  Jan Buchner De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Nieuws Meer lezen….

Nieuws over het jeugdwerk

Hallo jongens en meisjes! Vrijdagavond houden “ The Old Timers ”online club. Voor de “Guys and Dolls” zou die avond ( 15 mei) de afsluiting zijn met een gezellig feestje. We hopen dat door te schuiven naar juni. Allemaal weer veel plezier op school, fijn dat dat weer kan, hoewel…voor de ouderen wat later.. Astrid Meer lezen….

Gemeenteleden ontvangen lintje

Ook dit jaar zijn er weer een aantal gemeenteleden verblijd met de jaarlijkse koninklijke onderscheiding. De gemeenteleden die toetreden als lid in de Orde van Oranje Nassau zijn: mevrouw Clara Zekveld-Wierenga en mevrouw Ankie Harte-Fokker. Ook Ton Harte, de echtgenoot van Ankie Harte-Fokker, heeft de onderscheiding gekregen. Dit jaar werd het lintje, vanwege het Corona Meer lezen….

Paasgroeten uit Aiud – Felenyed

We kregen een mooie Paasgroet van onze zustergemeente in Aiud.  Ds. Konrad schreef dat hij heel blij is met de hulp vanuit Aalsmeer. Levensmiddelpakketten voor weduwen zijn rondgebracht door vrijwilligers en samengesteld in de winkel. Dat is anders dan anders, omdat eigen gemeenteleden dat normaal gesproken doen in het kleuterschooltje.  De weduwen waren erg ontroerd Meer lezen….

Samenvatting diensten tijdens stille week en Pasen

Witte Donderdag: 19.30 uur dienst met ds. Teus Prins, via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Goede Vrijdag: 19.30 uur oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk via: https://www.dgaalsmeer.nl/ Pasen: 10.00 uur: ds. Teus Prins via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Gewoonlijk verlenen bij de oecumenische diensten (In dit geval Goede Vrijdag) de Karmel Kerk, de Doopsgezinde gemeente en de Open Hof Kerk hun medewerking. Meer lezen….

Wanneer u geld overmaakt op witte donderdag, gaat dit naar onderstaande doelen

U kunt uw gave overmaken voor de kerk NL 44 RABO 0373 7355 10 CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer voor de diaconie NL 85 RABO 0373 7359 36 Diaconie Protestantse Gem. Aalsmeer o.v.v. Roosevelthuis. Dit Protestants Diaconaal Centrum is gevestigd op Hydepark in Doorn. De vakantiegasten komen vanuit het hele land. Het zijn vooral mensen die Meer lezen….