ZWO

PROJECTEN VAN DE ZWO IN 2018. zwologo

De Zwo (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Open Hofkerk kiest per kalenderjaar twee projecten uit die ondersteund gaan worden. Velen van u dragen daaraan bij door middel van het toezeggen van een bedrag aan de ZWO als u ook uw bijdrage aan de Kerkbalans invult.

Dit jaar is gekozen voor de volgende projecten van Kerk in Actie:

Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië 

Moldavië kent een hoge werkloosheid en daardoor ook veel armoede. Ongeveer een kwart van de bevolking werkt in het buitenland en ouderen en kinderen blijven veelal alleen achter. Met name ouderen worden vaak aan hun lot over gelaten en zij raken ondervoed. Doordat hun pensioen te krap is om hun minimale maandelijkse uitgaven te dekken, gaan velen bezuinigen op voedsel en koken doen ze vaak helemaal niet meer.

Medicijnen zijn voor hen onbetaalbaar en ook zijn ze niet in staat om hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor zij ‘s winters in de vrieskou zitten. Eenzaamheid is een groot probleem. Omdat ouders naar het buitenland vertrokken zijn, zijn veel kinderen al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen met alle gevolgen van dien. Depressieve gevoelens en agressie liggen bij deze kinderen op de loer.

De christelijke stichting Bethania voorziet daar waar mogelijk van een warme maaltijd en verleent thuiszorg. Bij het dagcentrum van Bethania wordt hulp verleend bij het maken van huiswerk, kunnen de kinderen een warme maaltijd krijgen en wordt psychische hulp aangeboden. In de schoolvakantie worden zomerdagkampen georganiseerd zodat de kinderen door sport en buitenactiviteiten met elkaar plezier beleven. Ook de verjaardagen van de kinderen worden gevierd.

 

Samen kinderarbeid stoppen 

In Mali zijn stappen gezet om kinderen naar school te laten gaan. Op dit moment krijgt zo’n 80% van de kinderen onderwijs, maar in sommige afgelegen regio’s nauwelijks de helft. Helaas maken kinderen vaak de basisschool niet af. De reden is dat kinderen belangrijke arbeidskrachten zijn in het familiebedrijf of in de goudmijnen. Ouders hebben nog vaak de gedachte dat kinderen meer leren op het land dan in de klas.

Ook blijkt dat de school soms te ver weg is en daarbij is de kwaliteit van het onderwijs ondermaats. Hier moet verandering in komen. Een gezamenlijke actie van ouders, werkgevers en overheid is nodig om kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst. Inmiddels zijn in zes districten Stop Kinderarbeid Comité’s  gevormd. Kerk in Actie streeft er naar om samen met drie Malinese partnerorganisaties alle 30.000 kinderen in de regio’s Koulikoro, Sikasso en Ségou naar school te laten gaan of een vaktraining te geven. Deze organisaties zorgen ervoor dat kinderen van 8-12 jaar hun achterstand inhalen en naar school gaan. Jongeren van 12-15 jaar die nooit naar school zijn geweest worden gekoppeld aan een “meester” om een vak te leren.

Vanuit de Open Hof kerk wil de ZWO in 2018 graag deze beide projecten ondersteunen. Helpt u mee?

Namens de ZWO  Iman Mosselman