ZWO

PROJECTEN VAN DE ZWO IN 2015. zwologo

De Zwo (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Open Hofkerk kiest per kalenderjaar twee projecten uit die ondersteund gaan worden. Velen van u dragen daaraan bij door middel van het toezeggen van een bedrag aan de ZWO als u ook uw bijdrage aan de Kerkbalans invult.

Dit jaar is gekozen voor de volgende projecten van Kerk in Actie:

 

1.   ZAMBIA: theologisch onderwijs door een Nederlands echtpaar.

2.    RWANDA: opvang, onderwijs en gezondheidszorg voor weeskinderen.

De republiek Zambia is een land in Afrika met een inwoner aantal van ruim 14 miljoen. De belangrijkste bron van inkomsten ligt in de mijnindustrie. Bij de onafhankelijkheid in 1964 werd het Engels als officiële taal gekozen.

Op 24 oktober 2014 vierde Zambia haar 50 jarige onafhankelijkheid, maar politiek ziet het er nog niet geweldig uit. Er bestaat nog veel corruptie in dit land en de vraag is wie daar verandering in weet te brengen.

Helaas is het nog steeds zo dat volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 68% van de Zambianen onder de armoedegrens leeft.

Negentig procent van de inwoners noemt zich christen, maar de meeste Zambianen zijn niet betrokken bij een kerk.

Het Justo Mwale Theological University Centre (JMTUC) staat aan de rand van de hoofdstad Lusaka. Op de campus verblijven ± 80 studenten en zij worden opgeleid tot predikant in de Reformed Church of Zambia of één van de andere kerken. Er zijn ook studenten uit o.a.Kenia, Botswana, Mozambique en Zuid-Afrika. Op de campus wonen en werken ook 10 docenten. De meesten komen uit Zambia, maar er zijn ook Amerikanen en dus ook een echtpaar uit Nederland. Vanaf december 2011 werken Hermen en Johanneke Kroesbergen als docenten theologie, uitgezonden door Kerk in Actie.

 

Rwanda is een land in Centraal Afrika. Van de bevolking is 57% Rooms Katholiek, 37% Protestant en de Islam wordt door 5% aangehangen. Rwanda werd in 1962 onafhankelijk van België en telt momenteel ruim 12 miljoen inwoners. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een bloedige strijd plaats tussen de Hutu’s en de Tutsi’s met een dodenaantal tussen

de 500.000 en 1 miljoen. Hoewel de situatie redelijk stabiel is, is men voortdurend op de hoede voor het opnieuw oplaaien van etnisch geweld.

Ook in Rwanda leeft ruim 60% van de bevolking onder de armoede grens.

In Rwanda staat het werk van Mwana Ukundwa ten behoeve van weeskinderen centraal. Omdat deze kinderen, maar liefst ongeveer 230.000, hun ouders moeten missen wil men onder de omschrijving van: Ieder kind verdient een Jozef, eraan proberen bij te dragen dat zij onbezorgd kunnen opgroeien. Jozef was eigenlijk de pleegvader van Jezus en Kerk in Actie vindt dat ieder kind een Jozef verdient die hen steunt en ervoor zorgt dat kinderen echt kind kunnen zijn. In Mwana Ukundwa wordt daar hard aan gewerkt. Weeskinderen worden steeds vaker ondergebracht in pleeggezinnen. Zowel de pleegouders als de pleegkinderen worden ondersteund met het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.

In Rwanda is namens Kerk in Actie medewerkster Sietske Renting verantwoordelijk voor de zendingscontacten. Voor beide projecten wordt uitgegaan van ongeveer € 10.000

De ZWO commissie hoopt van harte dat u ook in 2015 weer uw bijdrage zult geven om het werk onder deze jonge mensen tot een succes te maken. Daarvoor dank!

 

Namens de ZWO commissie,     Iman Mosselman