ZWO

PROJECTEN VAN DE ZWO IN 2019. zwologo

De ZWO commissie van de Open Hof kerk heeft voor 2019 vier projecten van Kerk in Actie “geadopteerd.” Hieronder treft u een korte beschrijving per project aan. De ZWO commissie hoopt van harte dat u bij de Kerkbalans ook weer uw bijdrage wil schenken aan de velen in ontwikkelingslanden die onze hulp zo hard nodig hebben om te kunnen overleven. Bij voorbaat hartelijk dank!

Project 1: Handen en voeten geven aan boeren op Zuid Sumatra.

Veel boeren zijn zeer arm en conflicten komen veel voor. De diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, Yabina, biedt technische ondersteuning bij ecologische landbouw methodieken. Boeren wordt geleerd voor hun rechten op te komen. Ook wordt geholpen om spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat de boeren kunnen investeren in nieuwe zaden of vervoermiddelen zodat ze hun producten kunnen verkopen. Ook is begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden.

 

 

Project 2: Klimaat en inkomens verbetering op het platteland van Bangladesh.

Bangladesh is één van de dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Maar perioden met extreme regenval komen ook voor en zijn een bedreiging voor de voedsel voorziening. De Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh ontwikkelde een plan voor milieu vriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

 

 

Project 3: Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan 

Noad (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) zet zich als partner organisatie van Kerk in Actie in voor landbouw activiteiten van arme boeren en landloze arbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedsel zekerheid verbetert Noad de situatie van verstandelijk beperkte kinderen. Omdat het dagloon van een loonarbeider slechts € 1,50 is worden andere manieren gezocht om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Mede daarom worden 575 arme gezinnen begeleid om een micro onderneming te starten. Gedacht moet worden aan de verkoop van groenten, eieren, melk, gebruiksartikelen en de reparatie van fietsen.

Het krijgen van een kindje met een verstandelijke beperking wordt in Pakistan door velen gezien als een schande of een straf van God. Noad werkt hard aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders wordt geleerd dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen daardoor een volwaardige plek in het gezin.

 

Project 4: Vrouwen laten hun stem horen in kerk en samenleving (Guatamala)

Vrouwen in Guatamala worden veelal dagelijks gediscrimineerd en hebben vaak te maken met huiselijk geweld.

Cedepa: het centrum voor pastorale studies in Centraal Amerika wil vrouwen laten ervaren dat zij van waarde zijn. Daarom kunnen zowel mannen als vrouwen bij Cedepa een theologische opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap. Dit alles voor een sociaal sterke kerk die de bevrijdende kracht van het evangelie uitdraagt.

De vier uitgangspunten:

  1. geweld tegen vrouwen moet stoppen;
  2. gelijkheid tussen mannen en vrouwen is belangrijk; .
  3. vrouwen mogen trots zijn op zichzelf;
  4. meer vrouwelijke leiders in de kerk is wenselijk;

Namens de ZWO  Iman Mosselman