Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer

Sinds drie jaar hebben we vanuit de Raad van Kerken Aalsmeer (samenwerkingsverband met de Rooms-katholieke kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente Aalsmeer, de Open Hof kerk) een ambassade van vrede. Een werkgroep die in de vredesweek VREDE, in de breedste zin, onder aandacht wil brengen.
Hoe kwam de vredesweek eigenlijk tot stand?
De internationale Dag van de Vrede is ingesteld door de VN in 1981. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.
De internationale Dag van Vrede die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd valt samen met de openingssessie van de Algemene Vergadering, ieder jaar in september. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september.
De internationale Dag van Vrede mondde uit in de vredesweek binnen de Raad van Kerken van Nederland. De interkerkelijke vredesorganisatie PAX startte in 2013 een landelijke actie ‘Ministerie van Vrede. Dit initiatief was bedoeld om de internationale Dag van de Vrede op 21 september bredere bekendheid te geven. En ieder jaar is er een thema aan verbonden. Dit jaar gaat het om het motto ‘Vrede verbindt’. Met dat motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij mensen die bruggen bouwen tussen mensen die ver van elkaar af staan door wrijving omtrent afkomst, religie, economische ongelijkheid etc. zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de schijnwerpers zetten.

 

Vredesweekactiviteiten 2015

Zondag 20 september 10:00 uur
Vredeskerkdienst in de Open Hof kerk, verzorgd door de Raad van Kerken Aalsmeer – voorganger Ds. Roeland Wijkhuizen. Thema: ‘Vrede verbindt’: bruggenbouwers.
Locatie: Protestantse Gemeente te Aalsmeer, Ophelialaan 247 en Sportlaan 86.
Zondag 20 september 13:00-17:00 uur
Den Haag – wandeling ‘Walk for Peace’
Deze wandeling voert door het centrum van Den Haag, stad van vrede en recht. De wandelroute beslaat ongeveer zes kilometer. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan je meedoen aan activiteiten om zelf bij te dragen aan vrede. Aanhet einde van de middag is er muzikale afsluiting. Aanmelden via: info@paxforpeace.nl.- zie verder: www.walkofpeace.nl.
Maandag 21 september 20:00 uur
Lezing van de Zin-Inn, Doopsgezinde Gemeente.
Nico Koning, de coauteur van ‘De Kunst van het Vreedzaam Vechten’. Samen met de oud-filosoof des vaderlands, Hans Achterhuis, schreef hij een boek over vreedzame manieren om hard te botsen. Hoe verschil je op een vreedzame manier met elkaar van mening over religie, leefwijze, politiek?
Locatie: Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55.
Dinsdag 22 september 20:00 uur
De film Invictus van de hand van regisseur Clint Eastwood is op 11 december 2009 in wereldpremière gegaan. De film is gebaseerd op onder meer het leven van Nelson Mandela. Na het verdwijnen van apartheid in Zuid-Afrika begint Nelson Mandela aan zijn eerste ambtstermijn als president van het Afrikaanse land. In 1995 wordt hij de gastheer van de Wereldbeker Rugby, een sportevenement waarmee hij zijn verdeelde land probeert te verenigen: door bruggen te bouwen tussen mensen en de verdeeldheid weg te nemen.
Locatie: Parochiehuis, Gerberastraat 6.

Vrijdag 25 september 18:00 uur
Vredesmaaltijd in de Open Hof kerk. Thema: Bruggenbouwers. Hier zullen verschillende mensen die in het buitenland gewerkt hebben, een korte toelichting geven over hun ervaring met het overbruggen van verschillen. Ook zullen de gerechten uit de desbetreffende landen worden geserveerd. Inschrijving via deelnemende kerken. De netto-opbrengst van deze vredesmaaltijd gaat naar een Syrië-project dat wereldwijd door Doopsgezinden en ook door de Raad van Kerken Aalsmeer wordt ondersteund.
Locatie: Protestantse Gemeente te Aalsmeer, de Open Hof kerk, Sportlaan 86.
Zaterdag 26 september
Expressieve activiteiten voor jong en oud:
Dansen met alle generaties door Elly Spaargaren. Ook leuk om als grootouder met je kleinkinderen mee te doen: verbindingen maken tussen de generaties.
Locaties en tijden: zie website van de Doopsgezinde Gemeente: www.dgaalsmeer.nl