Jaarboekje

Klik hier voor het Jaarboekje 2016 van de Open Hof Kerk.  Dit boekje is bestemd voor de leden van de kerk en kan bekeken worden met het wachtwoord, dat verspreid is. Indien u dat niet (meer) heeft, kunt u dat opvragen bij de webmaster.

Dit boekje wordt niet meer verspreid aan alle huisadressen ingeschreven bij de kerk. U kunt de papieren versie van dit boekje aanvragen bij de scriba.

Hier volgt een inhoudsopgave van het Jaarboekje:

 

 

 

 

 

Predikanten, 

Voorwoord, Identiteit,  Missionaire opdracht, 

De Kerkenraad, 

Algemeen Scribaat,  Scriba, Kerkelijk bureau,  Bediening Heilige Doop, Belijdenis,  Huwelijksbevestiging,  Begrafenis,   Archief , 

Pastoraat, 

Eredienst,  Autorijdienst,  Bloemen, Cassette-opnamen, Collectes, Commissie erediensten, Creche, Geluid/beamer,  Heilig Avondmaal,  Kerktelefoon,  Koffiedrinken,  Muziek , Organisten,  Preekrooster,  Preekvoorziening ,  Welkomstcomité, 

Financiën en Beheer, Collectebonnen, Kerkgebouw, Orgel, Vaste vrijwillige bijdrage,  Zalen en vergaderruimtes,

Diaconie en ZWO, 

Activiteiten Jeugdwerk ,  Kindernevendienst, Tienerkring, Jeugdclubs,  Speciale  diensten,  Overige activiteiten,  Jeugdraad, 

Wijkindeling,  Wijkindeling Aalsmeer (op straatnaam),  Wijkverdeling Aalsmeer (pastoraal), 

Commissies en Werkgroepen,  Nederlands Bijbel Genootschap,   Raad van Kerken Aalsmeer, 

Commissie “Activiteiten rondom Geloof, Kerk en Samenleving”

Groepsverbanden, Bijbelkringen en Gespreksgroepen,  Bijbelkring Plan Blom, Gemeente groei groepen,  Gemeente gebeds groepen,  23+ gespreksgroep, Vrouwengespreksgroep “Wees een zegen” ,  Bijbelkring senioren,  55+ Ouderencontactmiddagen, Open huis, 

Koren,  Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging,  Aalsmeers vrouwenensemble “Davanti” ,   Interkerkelijk koor Aalsmeer ,  Interkerkelijk koor “Caritas” , 

VerenigingenVPCO de Basis, 

PR en communicatie ,  Kerkblad, Open Hof Nieuws,  Website,

Adressenlijst leden