Lintje voor Rie Bakker, Jaap Kranenburg en Sjaak Kockelkorn (postuum)

Mevrouw M.F. Bakker-Brand (Rie)

mevrouw Rie Bakker-Brand kreeg een lintje vanwege haar onvermoeibare inzet in met name het pastorale werk in onze gemeente, zowel als ambtsdrager als vrijwilliger. Op talloze terreinen heeft zij haar gaven van hoofd en hart hierbij aangewend, ook thans nog! Voorts is zij jarenlang betrokken bij het bewonersbeleid en de bibliotheek van zc ‘Aelsmeer’.   “Beide organisaties prijzen zich gelukkig dat u zich al zolang en met zoveel toewijding voor hen inzet”, aldus Nobel.

De heer J. Kranenburg (Jaap)

De heer Jaap Kranenburg kreeg een lintje vanwege zijn inzet in onze gemeente rondom vooral het onroerend goed en de financiën. Vele jaren (als ambtsdrager) is hij lid van de Commissie van Beheer/College van Kerkrentmeesters geweest, in de functie van penningmeester dan wel boekhouder, dit tot op de dag van vandaag. Verder is hij actief in het CDA, Ondernemers vereniging Aalsmeer en het bestuur MKB Amstelland. Ook was hij  – samen met wijlen zijn echtgenote Jos – tevens betrokken bij de opvang en inburgering van voorm. Joegoslavische vluchtelingen. “Een plezierig mens in de omgang. Iemand waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Een man van weinig woorden. Gerespecteerd en met respect voor anderen”, zo verwoordde Nobel.

De heer Sjaak Kockelkorn

De gemeente Aalsmeer wil tot slot niet onvermeld laten dat de heer Sjaak Kockelkorn ook een lintje zou ontvangen voor zijn activiteiten bij de storingsdienst persoonsalarmering van Vita Amstelland en de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open Hof kerk (o.a. Open Hof Keuken). Helaas is de heer Kockelkorn op 8 februari jl. overleden. Zijn familie heeft de oorkonde ontvangen die hoort bij de onderscheiding. Deze oorkonde heeft tijdens de uitvaartdienst op 14 februari jl. naast de kist gestaan.

We wensen mevrouw Rie Bakker en de heer Jaap Kranenburg alle goeds toe, met dank voor hun inzet en feliciteren hen met de onderscheiding!

Informatie en foto overgenomen van de Nieuwe Meerbode en Ds. Teus Prins

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *