Kerstgedicht

Kerst….

We zijn met zijn allen op weg naar Kerst, feest van het licht, en we mogen de geboorte van Christus gaan vieren:

Op weg naar Bethlehem

Ik was op weg naar Bethlehem, althans in mijn gedachten.
Want juist in deze tijd ga je weer uitzien naar het Kind,
Dat door de eeuwen heen op jou en mij is blijven wachten.
Waar iedereen, die voor hem knielt, weer rust en vrede vindt.

Maar toch voel ik op deze reis, die ik heb ondernomen
Een stil verdriet, al weet ik welke vreugde me straks wacht.
Ik had zo graag met vrienden en familie willen komen.
Ik had zo graag mijn kinderen naar ’t Christuskind gebracht.

Ik voel me eenzaam, maar opeens zie ik een stroom van mensen.
Blank, bruin en zwart, maar allen één, miljoenen in getal.
De liefde van het Kerstkind kent geen ras, geen kleur of grenzen.
Ja, laten we hem samen gaan aanbidden in de stal.

Dat dan Zijn Licht en Liefde door ons leven heen mag stralen.
“Breng al je zorgen maar bij mij “klinkt nog steeds Zijn stem.
Misschien dat dan de pijn in onze harten zal verdwijnen,
Als we het kunnen laten bij het Kind van Bethlehem.

Namens de Kerkenraad wens ik een ieder, goede en gezegende Kerstdagen !

Met een hartelijke groet,
Mieke Beunder, scriba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *