KERKBALANS 2019 – een vooraankondiging

Het kerkblad komt nog maar een keer uit dit jaar en daarom alvast een vooraankondiging over Kerkbalans 2019. Het college van kerkrentmeesters wil volgend jaar vroeg de enveloppen rondbrengen. En dat heeft een reden: tot 21januari 2019 is het mogelijk de toezeggingen digitaal te doen. Is dat niet gebeurd dan worden de toezeggingsformulieren bij u opgehaald. m alvast een voorproef te geven van de kerkbalansbrief hieronder een deel van de brochure.

In het rapport ‘Zoek de kansen als de kerk krimpt’, dat op 21 november op de gemeenteavond is gepresenteerd, is een van de vele kansen de geldwerving. Geld is, naast de tomeloze  inzet van heel veel vrijwilligers en professionele krachten, een van de belangrijkste veerkrachtige pijlers van de kerk. En… om maar gelijk met de deur in huis te vallen: voor 2019 is er een iets hogere bijdrage van u nodig,  zo’n 4%. Wij hopen dat u dat ietsje meer kunt missen om de begroting sluitend te krijgen én om de ‘pareltjes’, de kerntaken van de kerk op goed niveau te houden: de pastorale en diaconale zorg. Een zorg die fors toeneemt naarmate de leden ouder worden. Wij zijn nog heel blij dat er veel activiteiten nog goed gaan zoals de  ontmoetingen in allerlei vormen: de (bijzondere en oecumenische) kerkdiensten, het koffiedrinken, de Open Hof Keuken, het Open Huis op dinsdagmorgen, beide laatste ook voor de buurt, de Buurtbakens, de seniorendagen en niet te vergeten het jaarprogramma zingeving met als thema ‘Het goede gesprek’. Daarnaast is er aandacht voor rouwverwerking,  g gespreksgroepen, literatuurleesgroepen, eigentijdse geloofsgesprekken, ouderencatechese en een jaarlijks uitje.

Maar net als in het bedrijfsleven moeten we ook in de kerk vinger aan de pols houden en het kloppend hart van de gemeente goed blijven volgen. Als de diagnose is, dat we als gemeente ouder worden, het aantal vrijwilligers als gevolg daarvan dreigt af te nemen, dat er in 2020 een predikant met emeritaat gaat en de andere predikant aan het einde van het vierjarig contract is gekomen, dan is bezinning over wat er nog wel en niet meer kan, zeker op zijn plaats. Vandaar het rapport ‘Zoek de kansen als de kerk krimpt’, een studie over de demografie en de financiën in de periode 2020 t/m 2025: hoeveel leden hebben we dan, hoeveel komen er in de kerk, wat is de financiële bijdrage, wat zijn de valkuilen, et cetera. Maar ook wat zijn de kansen. De komende maanden gaat een aantal gemeenteleden, ambtsdragers en een predikant op zoek naar de mogelijke effecten van die kansen voor de gemeente. Wat heeft de gemeente nu en op termijn nodig? Wat is er financieel mogelijk? Hoeveel fte predikant kunnen we beroepen? Welke prioriteiten moeten we gaan stellen? Er zijn veel vragen. Ook aan u zal worden gevraagd uw mening kenbaar te maken en vooral aan te geven wat u nodig hebt.

Maar vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek zou het bijzonder op prijs worden gesteld als u nu al met uw gift zichtbaar maakt dat het u ernst is met de toekomst van uw kerk en dat u de kerk geeft wat die u waard is.  Denk daarbij ook aan de mensen ver weg, die uw hulp (via ZWO) ook nodig hebben om hun hoop op een menswaardig bestaan te helpen verwezenlijken.

Alvast hartelijke dank namens het College van de Kerkrentmeesters en de Commissie ZWO voor uw bijdragen.

Denk ook eens over het volgende na:

1 U kunt uw gift voor de kerk ook verhogen met het fiscale voordeel van een periodieke gift in geld. U kunt een bijna volledig ingevuld formulier aanvragen via
kerkbalans@pgaalsmeer.nl.

2 Daarnaast is het mogelijk voor beide giften (VVB en ZWO) een digitale toezegging te doen via pgaalsmeer.nl/kerkbalans247. In dat geval is er geen papieren toezegging
nodig. Die mogelijkheid blijft open tot 21 januari 2019. Als u geen digitale opgave doet, wordt de envelop na 21 januari bij u opgehaald.

3 Wij zouden het op prijs stellen als wij uw toezegging per incasso mogen regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *