Vooraankondiging Kerkbalans 2018

In de week van 15 januari en mogelijk iets eerder gaat de actie Kerkbalans 2018 (VVB en ZWO) bij onze kerk van start. U ontvangt dan een mooie folder met de nodige informatie over de verwerking van Kerkbalans. (zie onder aan dit artikel). Daarnaast is er een artikel opgenomen over ‘Is uw kerk aan een nieuwe Reformatie toe?’ Verder wordt een richtlijn toegevoegd voor de VVB, want er zijn toch wel vragen van leden die graag een richtlijn willen hebben, omdat ze een redelijk bedrag willen bijdragen aan de kerk. Ook de ANBI, de kerk en de fiscus willen wij nog eens onder de aandacht brengen en wijzen op de mogelijkheden tot het doen van een periodieke gift, waarbij er fiscaal geen drempel is van 1% van het gezamenlijk inkomen wordt toegepast. Dat kan een belangrijke besparing opleveren en mogelijk zou u kunnen besluiten om die besparing door te geven aan onze kerk. In de Kerkbalansbrief is een voorbeeld opgenomen. Ook wijzen wij nog op de mogelijkheid van het doen van legaten en schenkingen: deze zijn, als het een kerk betreft,  vrij van schenkingsrechten. Ten slotte zijn de financiële cijfers van de kerk en de ZWO met de nodige toelichting bijgevoegd.

In het midden van de folder treft u de stroken voor de VVB en ZWO , waarop u uw toezegging voor 2018 kunt aangeven.

In de folder vragen wij u vooral het afgedrukte e-mailadres te controleren en als er geen is ingevuld, dat te vermelden. In de toekomsten willen wij dit medium voor contact met u meer gaan gebruiken.

En als laatste: De bezorger van de Kerkbalansbrief maakt met u (via de enveloppe) een afspraak om de toezeggingsformulieren  bij u -in de bijgevoegde retourenveloppe-  op te halen. Het zou dan fijn zijn als u deze enveloppe dan beschikbaar hebt.

Alvast heel hartelijk dank!

 

Mede namens de Kerkrentmeesters en ZWO

 

Download (PDF, 819KB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *