Ramen van de Ex-Triumphatorkerk

De tweemaal twee ramen die ter weerszijden van het kruis prijken zijn bij de opening van het kerkgebouw door vrouwen uit de gemeente geschonken. De Haagse kunstschilder Jan Goeting heeft het ontwerp gemaakt, nadat vanuit Aalsmeer de hoofdgedachte aan de hand was gedaan. Deze is samen te vatten in de volgende vier trefwoorden: Schepping, Val, Verlossing en Voleinding.

De ramen zijn van zeer dik glas. De matte figuren zijn verdunningen met een zandstraal erin aangebracht. De gekleurde delen zijn op de ruiten gekit.

Het meest linkse raam toont een hand, die als ‘t ware keurt en erop wijst, dat God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed. De aarde bloeit in prille schoonheid en alles ademt vrede: vandaar de duif.Het raam er naast duidt de zondeval aan. De bloei van de schepping is verdwenen en de hand van de mens hangt machteloos neer. Bovenin wijst een gebroken hart op de breuk die door de mens in de geschapen wereld is geslagen. Zelf is hij onbekwaam tot enig goed.
Het derde raam vertoont het kruis der verlossing, dat niet enkel de mens, maar al het geschapene bevrijdt van de vloek. Wie zich verlangend uitstrekt naar Christus’ kruis, wordt verlost. En mét de mens het heelal, dat hier is verzinnebeeld door de stralende zon, maan en sterren.Op het vierde raam zien wij de vernieuwde wereld, herinnerend aan de oude schepping, maar verheerlijkt in een eeuwige reinheid. De volle bloei van de komende nieuwe wereld is voorgoed met eer gekroond en aan de vrede voor altijd doet de duif ons denken.

 

De geschiedenis der mensheid en de historie van Gods heil zien wij in deze vier ramen voor ons. Zij zijn een mooi en treffend leerzaam bezit.

bron: Jaarboekje 1968/69