Antependia

Advent

De kleur van het kleed is paars.
Paars heeft de betekenis van ingetogenheid, boete en rouw.
De adventstijd is een tijd van verwachting, waarin we uitzien naar de komst van de Messias en Zijn Rijk.
Het ontwerp voor deze periode is een inspiratie op Jesaja 35. “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis”, aldus de NBG vertaling. De ontwerpers hebben zich echter laten leiden door de Statenvertaling die “roos” vertaalde.

Kerst

De kleur van het kleed is wit.Wit is de enige bijbelse kleur en duidt op reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest. Op het Kerstfeest vieren we de geboorte van Jezus.
Het ontwerp: De wereld verloren in schuld is donker. Maar Gods verbond met de mensen, uitgebeeld in de regenboog n.a.v. het verhaal van Noach (genesis 9:8-17) wordt vernieuwd in de komst van Gods Zoon. De ster van David zal de wereld verlichten!

40 dagen tijd.

De kleur van het kleed is paars.
Paars is de kleur van ingetogenheid, boete en rouw. De 40-dagen zijn een periode van versobering en inkeer als voorbereiding op het Paasfeest. We denken in deze tijd aan het lijden en sterven van Jezus Christus! In het ontwerp ziet u een latijns kruis. Het kruis symboliseert het lijden van Jezus.
De twee opgeheven handen symboliseren het menselijk verlangen naar hulp. Door het kruis begint een nieuw leven. Een nieuw licht, zoals te zien is aan de stralen van de zon op het kleed.

Pasen

Wit duidt op reinheid , schoongewassen zijn, licht en feest. Pasen is het feest van de herrijzenis, Jezus Christus de gestorvene, wat meer is de opgewekte. In het ontwerp zien we het open graf met daarin het Lam Gods, dat als overwinnaar van de dood de zonden der wereld draagt. (1 Korinthiërs 5:7 en Johannes 1:36). De opkomende zon is het beeld van de overwinning van de opgestane Heer (Maleachi 4:2). De korenaar is het beeld van leven door de dood heen. (Johannes 12:24).

Pinksteren

De kleur van het kleed is rood.
Rood is de kleur van vuur, heenwijzend naar de Heilige Geest. Ook is rood de kleur van bloed, heenwijzend naar het martelaarschap. Pinksterfeest is het feest waarop we de uitstorting van de Heilige Geest vieren.
Het ontwerp: De wereldbol is een teken van de wereldwijde uitsraling van het evangelie (mattheüs 28:18-19). De duif, het symbool voor de Heilige Geest (n.a.v. mattheüs 3:16), zet heel die wereld in vuur en vlam.

Feestloze tijd

De kleur van het kleed is groen. Groen is de kleur van hoop, groei en toekomst. Na Kerst en Pinksteren, feesten waarop de blijde boodschap op tal van manier is verkondigd, gaan we verder de tijd door, de wereld in. We noemen deze tijd “feestloos”. Maar bestraald door de warmte van het evangelie kunnen we getuigen van de hoop die in ons is en mogen we leven vanuit de tekenen van brood en wijn. Het ontwerp: De druiventros verwijst naar de goede toekomst (numeri 13). Het brood en de twee vissen zijn het symbool voor de gaven van de Heer (johannes 6:9).