Info over de zeer interessante ZWO dienst op 19 maart 2017.

Zoals u vorige week al in het kerkblad hebt kunnen lezen zal de dienst van a.s. zondag in het teken staan van de zending. Pastor Ans Creemer zal deze dienst leiden. Het onderwerp is: “Kerk zijn op Sulawesie”. Samen met een aantal predikanten heeft  Ans, in het kader van Permanente Educatie binnen de PKN, een studiereis gemaakt naar Torajaland op het Indonesische eiland Sulawesie.

De reis, die georganiseerd was door de GZB, werd geleid door de directeur van de Nederlandse Zendingsraad en door de zendingspredikant van Toradja.

Dagelijkse theorielessen werden gekoppeld aan het bezien van dat wat de zending in de afgelopen tweehonderd jaar in dit gebied aan praktische hulp geboden heeft. Daarnaast waren er vele gesprekken met predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden, zowel uit de kampongs als uit de stad, met synodeleden, enkele imams en een moslim professor. Ook werden er kerkdiensten bijgewoond in kampongs en  in de stad Rantepao.

Ans wil met ons spreken over, hoe christenen daar “staan in hun geloof”, met welke problemen zij om moeten gaan en wat de raakvlakken zijn tussen hen en ons.

Jaap Overbeek zal daarna spreken over zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn “bouwreis” in Cambodja afgelopen maand januari van de Stichting Toetssteen (www.stichtingtoetssteen.nl)

Wij hebben dit project ondersteund met een gift van € 500.-

Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Het belooft een mooie dienst te worden! Weet u allen van harte uitgenodigd!!!

Namens de ZWO Commissie,

Mieke Beunder

1 thought on “Info over de zeer interessante ZWO dienst op 19 maart 2017.”

  1. Het was een hele mooie dienst, dank aan allen, die dit georganiseerd hebben en ook hen die hun verhaal deden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *