Identiteit en Missionaire doelstelling

Onlangs zijn de identiteit en Missionaire doelstelling (opnieuw) vast gesteld. Kijk hieronder voor de definities.

Identiteit:

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in de navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.

Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

 

Missionaire doelstelling:

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld,

In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg.

Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd.

Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en of diaconaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *