Greet Prins benoemd tot Vice-Voorzitter Raad van Toezicht van de KRO-NCRV

Wij lazen het volgende bericht in de NCRV gids van komende week:

In de vergadering van de Federatieraad van zaterdag 22 april is mevrouw Prins benoemd tot vice-voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV. Mevrouw Prins is hiermee de opvolger van de heer De Jong. Hij treedt na vijf jaar lidmaatschap Raad van Toezicht terug vanwege de continuïteit op middellange termijn. Samen met de heer Camps zal mevrouw Prins invulling geven aan het roulerend (vice-)voorzitterschap van de Raad van Toezicht KRO-NCRV.
Mevrouw Prins is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Philadelphia Zorg en beschikt over een uitgebreide bestuurlijke ervaring.
De redactie van het Open Hof Nieuws en de website feliciteert Greet met haar benoeming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *