Foto’s bloemstukken Pinksteren 2016

2016-05-15 09.43.34 (Small)2016-05-15 09.43.47-1Op zondag 15 mei 2016 vierden we het Pinksterfeest.

De wereld ontvangt Gods Geest die, als Jezus bij God is gaan wonen, bij mensen niet alleen wónen zal maar bij mensen ook blijven zal. In deze dienst deed Laura belijdenis van haar geloof. Komende zomer zal zij, in het kader van haar studie naar Berlijn vertrekken om daar verder te studeren. En zo ligt er zomaar een link met het project van ZWO dat in deze dienst ook aan de orde komt: jongeren in Rwanda. Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten.

Doel van al deze activiteiten is om jongeren betrokken te houden bij de kerk.

Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een echte eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats.

Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe.

De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (huis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten en voor andere zendingsprojecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *