Mededeling Kerkenraad: passie ronde en kerkenraadsvergadering 18 maart a.s. afgelast

Het Coronavirus blijft het nieuws beheersen en de besluiten en adviezen over hoe daarmee om te gaan volgen in elkaar in snel tempo af. Gisteren heeft het moderamen van de kerkenraad de kerkdienst van zondag 15 maart afgelast en de verwachting uitgesproken dat ditzelfde van toepassing zal zijn op de diensten van 22 en 29 maart, ondanks dat de laatste daarvan de afscheidsdienst van ds Mirjam Vermeij zou zijn. Dit is inmiddels gepubliceerd in het Open Hof nieuws.

Vandaag komt naar buiten dat het getalscriterium van 100 personen (het maximum van een groep die onder deze omstandigheden bijeen mag komen) om nuancering vraagt. Het getal 100 is een keuze die niet echt onderbouwd is en de samenstelling van de groep verdient ook meer aandacht: ouderen – die in de kerken oververtegenwoordigd zijn – staan aan grotere risico’s bloot dan jongeren. Door onze classispredikant wordt hiervoor onze aandacht gevraagd.

Onder deze omstandigheden is het noodzakelijk om, na de eerder genomen besluiten die inmiddels in uitvoering zijn genomen, te besluiten de Passieronde en de kerkenraadsvergadering van a.s. woensdag niet te laten doorgaan. Het moderamen van de kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Ko Weststrate, voorzitter
Mieke Beunder-van Wijk, scriba

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *