Diashow bezoek aan de protestantse kerk in Aiud, Roemenië

Deze diashow is gemaakt door de fam. Van der Schilden tijdens een bezoek aan de zustergemeente Felenyed, Aiud.  Het wordt ondersteund door een Hongaars lied, gezongen door Davanti.

Sinds vele jaren zijn we als PKN Gemeenten in Aalsmeer verbonden aan de zustergemeente Felenyed in Roemenië. Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat. Op 24 juni wordt er in onze kerk een collecte gehouden voor de zustergemeente.

Als je ooit van plan bent naar Roemenië af te reizen is het een aanrader met een auto te gaan die beschikt over goede chassis en vering, of beter: huur er één in Roemenië, want de wegen zijn vol kuilen,kiezels, obstakels en ongeregeldheden.Er is één goede weg, die loopt van Boedapest tot Boekarest.

Sinds 1992 heeft onze gemeente contact met de gemeente te Felenyed, Aiud, een plaatsje in TranSylvanië,dat vroeger Hongarije was.Na de Eerste Wereldoorlog raakte Hongarije pakweg tweederde van zijn grondgebied kwijt bij de Vredesbesprekingen in Versailles.Hongarije koos de kant van Hitler in de hoop de gestolen goederen weer terug te krijgen, tijdens het communisme was dat onderwerp taboe.In Aiud voelen veel Hongaren zich nog steeds achtergesteld bij de Roemenen.

Toen in de hervormde kerk van Aalsmeer het verlangen groeide om zich in te zetten voor een zustergemeente in het buitenland kwam Professor van de Beek, die regelmatig in Roemenië  vertoefde, met het voorstel contact te zoeken met ds. Lörincz.  in Aiud. In april/mei 1992 vond de kennismakingsreis plaats . Vanaf Boedapest waren er nog maar tweebaanswegen met veel vrachtverkeer, terwijl in Roemenië de wegen slecht waren met veel gaten en geen verlichting en van wegwijzers had men daar nog niet gehoord. Een hele onderneming dus.Het was ook zaak om de auto in de tuin van de pastorie te stallen, anders werd hij gesloopt of  je liep het gevaar dat hij spoorloos zou verdwijnen.Ds. Zoltan Lorincz was ook voorganger in het plaatsje Coltesti, 22km verderop in de Karpaten.

Sinds 1992 vinden er geregeld transporten naar Aiud plaats. Vrachtwagens vol kleding en voedsel gaan richting Roemenië.Er worden collectes gehouden, benefietconcerten gegeven.Na 3 jaar(in 1994) is de grootste nood gelenigd en werkt men aan de restauratie van kerk en verwarming.In 1996 komt er een groep jongelui naar Nederland. Met enkele van hen hebben we nog contact en tijdens onze laatste reis hebben we ze dan ook in Roemenië ontmoet.

Hoe is het nu en is hulp nog steeds nodig? Natuurlijk is contact over en weer tussen beide gemeenten heel belangrijk. Nog steeds is Roemenië een arm land en hoewel het regiem Ceuascescu voorbij is komt de economie langzaam op gang. In het oosten,bij Boekarest, is er aanzienlijk meer werkgelegenheid  dan in het westen, waar veel Hongaren wonen. In Aiud zijn de mensen arm en kunnen precies of nauwelijks of niet in hun levensonderhoud voorzien.De predikant, de zoon van Zoltan, Conrad, leeft van de gaven van de gemeenteleden( vrije bijdrage) en aangezien de mensen dus arm zijn kun je je voorstellen dat er voor het predikantengezin niet veel overblijft. Ildico,Conrads vrouw, werkt daarom als lerares en runt ook nog een boekwinkel. Conrad en Ildico spreken Nederlands. Hij heeft in Kampen gestudeerd.Conrad en Lidico treden op als vertalers en contactpersonen.Naast dominee is Conrad ook boekhouder, raadgever en klusjesman in de gemeente.Voor onderhoud en restauratie van kerk en bijgebouwen is weinig of geen geld.Heel mooi dus als wij als zustergemeente ons steentje daartoe bij willen dragen.

Toen we er vier jaar geleden waren was het kleuterschooltje in erbarmelijke staat en afgelopen jaar hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe mooi de vloer is opgeknapt, hoe er een ruimte is gecreëerd voor gespreksgroepen etc. Sinds 1992 is er stapsgewijs elke keer een reparatie aan de kerk geweest of aan de bijgebouwen. In 2009 werd het dak vernieuwd.

Pasen in Roemenië.

In Roemenië kent men 3 Paasdagen met elk twee kerkdiensten,ook op Goede Vrijdag zijn er twee diensten.Op eerste Paasdag viert men Heilig Avondmaal.Voor de kerkdienst begint staan de gemeenteleden in een kring voor de kerk, mannen en vrouwen gescheiden.Ze begroeten elkaar met: “De Heer is waarlijk opgestaan!”Nadat ze een hand van de dominee hebben gekregen gaan eerst de mannen naar binnen, daarna de vrouwen. Men zit gescheiden.Het Avondmaal vindt niet zittend plaats, maar eerst staan de mannen in een kring vooraan en in het gangpad, de vrouwen zingen een prachtig lied terwijl ieder persoonlijk van de dominee het brood krijgt aangereikt.Daarna krijgen de vrouwen het brood terwijl de mannen het lied zingen. Na de dienst staat weer iedereen buiten in een kring, na de zegen van de dominee gaat ieder zijns weegs.

200 jaar jubileum van de gereformeerde Kerk te Felenyed.

Vorig jaar hebben we met een groep uit Aalsmeer de jubileum- en dankdienst tgv het 200 jarig bestaan bijgewoond.De reis werd georganiseerd door ds. Graafland, die zelf helaas ziek werd. We verbleven in een prachtig hotel te Coltesti, 22 km. van Aiud, waar vroeger ook diensten werden gehouden. De dominee uit Aiud liep daar elke zondag naar toe.Ons prachtige hotel lag aan de voet van glooiende heuvels en er werd verteld dat de president van Roemenië hier ook eens had geslapen. Waarschijnlijk is hij met een helicopter gekomen, want de weg die wij moesten gaan was vol kuilen en gaten en over 22 kilometer deden we meer dan drie kwartier.

In de jubileumsdienst werd de geschiedenis van Felehnyed verteld.In 1332 stond er al een Rooms katholieke kerk en tijdens de reformatie zijn de inwoners protestant(gereformeerd,zoals ze zeggen) geworden.In 1622 werd het Bethlencollege gesticht door de Hongaarse vorst.Het dorp moest van alle inkomsten 10% afstaan aan het Bethlen College, dat dan weer de onkosten aan de kerk en het salaris van de dominee betaalde.Inkomsten haalde men uit de bosbouw en houttransport naar de stad.Deze afspraak met het College bleef tot 1948, het begin van het Communisme.

De mensen in Aiud zijn arm. De twintigers trekken weg. Eén stel(Anna Maria en Imre, die bij ons gelogeerd hebben) werkte in Italië en is nu een koffiehuis begonnen in de hoop dat het zal lopen.Op de diashow ziet u weliswaar versterker en studioapparatuur tijdens de kerkdiensten, maar dat is gehuurd of in bruikleen gegeven.Wel is de zoon van de dominee een fotostudio/zaak begonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *