De Maaltijd van de Heer op a.s. Witte Donderdag

Het heersende coronavirus verhindert het houden van onze kerkdiensten tot (voor zover we nu weten) 1 juni a.s.
Dit betekent dat we met Pasen en in de Stille Week die daaraan voorafgaat, maar ook met Hemelvaartsdag en met Pinksteren als gemeente niet bijeen mogen komen.

Gelukkig zullen de diensten vanaf komende Palmzondag weer te beluisteren zijn, u kunt via het aanklikken van de link op onze site www.pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ deze diensten meevieren. De Orde van dienst hiervan zullen steeds (op zaterdagmorgen) via het Open Hof Nieuws bekend worden gemaakt en dan ook op de site van onze gemeente (www.pgaalsmeer.nl) beschikbaar zijn.
In de dienst op Witte Donderdag wordt gewoonlijk de Maaltijd van de Heer gevierd. Nu we echter als gemeente dit jaar dan niet samen kunnen komen kan het uitreiken van brood en wijn niet geschieden.

Onze landelijke kerk is afgelopen week met een advies over het vieren van de Maaltijd van de Heer in deze dagen gekomen. De tekst van dit advies staat op de site van de landelijke kerk, zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-over-vieren-avondmaal-in-corona-tijd/

Het moderamen heeft overwogen of dit advies voor onze gemeente gevolgd zou moeten worden.

In dit advies wordt de suggestie gedaan de viering van de Maaltijd in een heel kleine kring van 3 mensen plaats te doen vinden. Zij die de dienst thuis meevieren, zouden brood en wijn dan thuis kunnen nuttigen.

Dit betekent evenwel dat we de Maaltijd van de Heer dan niet samen als geloofsgemeenschap vieren, terwijl het vieren van de Maaltijd van de Heer bij uitstek toch een gemeenschapsmaaltijd is.

En het juist die gemeenschap is die op komende Witte Donderdag niet bijeen kan komen. Wat pijnlijk is, maar in deze tijd waarin zoveel ellende en verdriet is dan maar verdragen moet worden. Want we vieren de Maaltijd van de Heer weliswaar omdat dit in de Bijbel staat, maar doen dit óók omdat de tafelgemeenschap aan de basis van de kerk staat en -niet te vergeten- ook de Schriften aan diezelfde gemeenschap ontsprongen zijn.

In de dienst die op Witte Donderdag uitgezonden wordt zal overigens in woord, gebed en lied wel degelijk aandacht geschonken worden aan wat daarover in de Bijbel te lezen is, en wel in het Evangelie naar Johannes, h. 13: 1-15.

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de slotsom dat wij van de viering van de Maaltijd van de Heer op komende Witte Donderdag afzien.
Dit is geen gemakkelijk stap geweest. Het is de eerste keer in ons leven dat de kerkdeuren op Pasen en (wellicht) Pinksteren en de dagen daarom heen niet open zullen gaan.

Wij hopen van harte dat dit de enige keer zal blijven.

Ko Weststrate,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *