De kerststal verbindt. Teksten bij een wandeling langs kerstkribben.

De kerststal (naar een tekst van Peer Verhoeven)

Jezus, de volwassen Jezus, had allerlei radicale uitspraken: de eersten zullen de laatsten zijn; je moet je vijand liefhebben; je leven verliezen…

De mensen in Nazareth dreven de spot met Hem: dat Hij gewoon doet, die timmermanszoon.

Zijn familie werd erop aangekeken…

En Jezus zwierf met God het hele land door

Tot Hij kwam in de stad die zijn dood is geworden.

 

Daarna bleef Hij voortleven in de herinnering van de mensen

Als een man die sliep op het strand en at van het veld;

Een man die verdwaald was in de woestijn en die bad op een berg;

Een man die geen kussen had om zijn hoofd op te leggen.

 

Dit gedreven zwerversleven zien we terug in de stal.

Niet thuis, maar ver van huis

Niet veilig onderdak, maar ergens buiten is Hij geboren

Niet in een wieg, maar in een kribbe neergelegd.

Jezus geboren in een stal…

 

De kerststal verbindt ons met de herders

Door zijn familie werd Jezus dus niet begrepen.

En ook de notabelen hadden niets op met hem. Ze zagen hem als een gevaar voor de samenleving. Maar het ging Jezus om de wil van God, die Hij zijn Vader noemde, en om het welzijn van mensen. Dan stoorde Hij zich niet aan wet en openbare orde

 

In zijn kennissenkring waren mensen, die wij misschien niet zo graag in onze

Vriendenkring hebben: een publieke vrouw.

Een vermaledijde belastingambtenaar, die zich schuilhield in een boom riep Hij tevoorschijn en tafelde met hem.

Hij had een zwak voor zieken, die werden buitengesloten en niet voor vol werden aangezien.

Hij zocht zijn vrienden niet onder het hoog van het volk, maar onder ongeletterde mensen, die voor dom, ruw, onbeschaafd en onbetrouwbaar werden versleten.

 

Namens hen allemaal, namens allen die niet meetellen, maken de herders als eersten hun opwachting in de stal.

En terecht.

Want zij behoren tor de laatsten die voor Jezus de eersten waren…

 

(Peer Verhoeven)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *