De Avondmaalscollecte van Donderdag 24 maart Witte Donderdag is voor het Leger Des Heils.

In 1865 richtte William Booth The Christian Mission op. In 1878 werd de naam veranderd in The Salvation Army (Leger des Heils) en begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Inmiddels is het Leger des Heils een wereldwijde organisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus Christus.
De eerste Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars. Govaars was 21 jaar toen hij een Franse ‘Strijdkreet’ te lezen kreeg, de krant van het Leger des Heils. Het blad maakte hem zo enthousiast dat hij op 8 mei 1887 organiseerde dat Govaars met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils hield. De ‘kerkdienst’ in de Amsterdamse Gerard Doustraat werd door de buitenwacht met argusogen bekeken. Het Leger trok zich namelijk weinig aan van de traditionele vormen van een kerkdienst.

De publieke opinie over het Leger des Heils kreeg in de strenge winter van 1890 een positieve wending. Als christenen voelden de Legermensen zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen die te lijden hadden onder de extreme kou. Ze openden de deuren voor hen en het maatschappelijk werk van het Leger was begonnen.

Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus.   Wat Hij van ons wil wordt samengevat door de volgende uitspraak van Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22, vers 37-40). Iedereen is wel bekend met het werk van het Leger des Heils. D.m.v deze collecte willen wij het werk dat zij doen steunen.

Namens de diaconie Els Venema.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *