Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, CJV, “Church 4 you”, Meer lezen….

Welkom in het Open Hok de plek voor jeugd en jongeren in de Open Hof Kerk (een overzicht)

4-12 jaar Kindernevendienst (zondag) Elke zondag is er tijdens de viering, kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Voor de vertelling en de verwerking maken we gebruik van de methode ‘Kind op Zondag’. De kinderen gaan na het zingen van het kinderlied naar hun eigen ruimte en komen voor het dankgebed Meer lezen….

Ledenmiddag PCOB 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober 2019 om 14.30 uur is er weer een ledenmiddag in “Zorgcentrum Aelsmeer”, Molenpad 2, in Aalsmeer. Deze middag komt Dhr. Hans Buijs. Hij vertoont bekende geestelijke liederen en versjes van vroeger, met beeld en geluid. Het belooft een fijne middag te worden.

Oecumenische ontmoetingsdag ‘Kijken over muren heen’ – 11 oktober 2019

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland Vrijdag 11 oktober 201 11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de Meer lezen….

Kinderen sparen voor HART voor Kinderen  Oeganda.

We spaarden eerst voor een jeep die moeder en kind naar de dokter kan vervoeren. Inmiddels rijdt deze wagen al rond in Oeganda, het geld werd met spoed bijeengebracht door verschillende donateurs. We gaan nu sparen voor naaimachines à € 200,00 . Waarom naaimachines?  Na gedwongen huwelijken en ongewenste  tienerzwangerschappen werden veel vrouwen verlaten door Meer lezen….

Startzondag 2019

Zondag 29 september wordt de startzondag gehouden. Voorgaande jaren werd deze dag afgesloten af met een gezamenlijke lunch. De commissie wil het dit jaar eens anders organiseren en deze zondag beginnen met een ontbijt. Wat is er nu leuker dan gezellig met elkaar te ontbijten en daarna aansluitend de startdienst te beleven? U/jij bent dus Meer lezen….

Oecumenische dienst – 22 september 2019 – 9.30 uur – Karmelkerk

Op zondag 22 september bent u van harte uitgenodigd voor de oecumenische vredesweekviering in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Deze begint om 9.30 uur. Ds. Teus Prins zal voorgaan in deze viering die met de liturgiegroep van de Raad van Kerken is voorbereid. Het Karmelkoor olv Elmar Reinhold verleent haar medewerking. Nico van Geijlswijk bespeelt Meer lezen….

Bekijk en download het activiteitenboekje van de Open Hof Kerk Aalsmeer 2019-2020

Het boekje met de activiteiten 2019-2020 staat nu op de website. Klik op het plaatje om te downloden. Binnenkort krijgen alle leden van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer dit boekje thuis bezorgd. Het boekje staat in het openbare gedeelte van onze website, zodat zo veel mogelijk mensen kennis van en deel kunnen nemen aan onze Meer lezen….