Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 25 oktober 2020

Voorganger: Pastor A. Creemer-Allard De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Advies van de PKN m.b.t. gedeeltelijke lockdown voor de periode 14 oktober – 15 november 2020

Online vieringen hebben de voorkeur. De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de Meer lezen….

Woord van bemoediging vanuit PKN

Onderstaande Woorden van bemoediging ontvingen we van de PKN. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en Meer lezen….

In Memoriam: Willem-Jan Stolk

Dominee van duizend preken Door: Arjen Vos. Toen dominee Willem-Jan Stolk in het vroege voorjaar van 2003 door een longaandoening gedwongen zijn laatste preek had gehouden, kreeg hij van een volle kerk (destijds nog Triumphatorkerk geheten) een staande ovatie. Zijn arts had vlak daarvoor gezegd dat hij zijn energie beter kon sparen dan nog langer door Meer lezen….

Groeten uit Aiud!

We kregen deze week een mail van Konrád en Ildikó. Ook in Aiud is men waakzaam voor het Covid-19 virus.  In de gemeente zijn niet veel zieken maar in het voor ons bekende Coltesti ( waar Konrád) ook preekt is wel onlangs iemand overleden die werkzaam in een winkel was. Daardoor is iedereen op zijn Meer lezen….

Programma Vredesweek

Zondag 20 september begint de Vredesweek met de Vredesdienst in de Karmelkerk en de Doopgezinde gemeente. De dienst in de Doopsgezinde Gemeente kan online gevolgd worden. Na de dienst is er een vredeswandeling die om 11.15 uur start bij de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat. Verder wordt er in de week nog een jongerenactiviteit, filmavond Meer lezen….