Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, CJV, “Church 4 you”, Meer lezen….

Gelukwensen

Op 27 mei j.l. hebben de leden van de 12 Provinciale Staten de 75 Eerste Kamerleden gekozen, onder wie Mw. Greet Prins. Wij willen haar hiermee uiteraard van harte gelukwensen! Als alles goed gaat zal de Nieuwe Eerste Kamer der Staten-Generaal op dinsdag 11 juni a.s. worden beëdigd. Vanaf die datum is Greet dus officieel Meer lezen….

Lijnbaankerk bedankt!

Door omstandigheden kwamen we als PG Aalsmeer op zondag 19 mei bij elkaar in de Lijnbaankerk. Graag wil ik iedereen bedanken die deze wisseling van kerkgebouwen mogelijk heeft gemaakt – zowel van de kant van de PG Aalsmeer als van de Lijnbaankerk zelf. Mij viel het stapeltje liedbundels op bij de preekstoel – dat zijn Meer lezen….