Bij de dienst van komende zondag 27 mei

Zondag 27 mei is de kerkdienst van de Open Hof kerk in de Lijnbaankerk.
De Latijnse naam van deze zondag is: zondag Trinitatis.
In de dienst zal het gaan over de drie-eenheid van God.
In de geschiedenis van de vroege kerk werd op het concilie van Nicea o.a. de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea vastgesteld en later aangenomen.
Samen zullen we (veel) zingen en nadenken over de drie-eenheid van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
Weet U van Harte welkom!
J. Buchner

NB:
U bent in het kerkblad van 10 december 2017 geïnformeerd over het feit dat de Lijnbaankerk en “het Lichtbaken” in Rijsenhout, een verzoek bij ons hadden ingediend om, in het kader van mogelijke verdere samenwerking tussen beiden, een dienst in onze kerk te mogen houden.
De kerkenraad is destijds ingegaan op dit verzoek. De eerste maal is de dienst gehouden op 21 januari j.l in onze kerk, terwijl wij toen een oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk hadden.
Dit keer echter zullen wij onze dienst dus in de Lijnbaankerk houden.
Het zal even wennen zijn voor ieder, maar het zal ongetwijfeld allemaal goed gaan.
Wij hopen op een goede samenkomst!

Hartelijke groet,
Mieke Beunder, scriba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *