Bezoek St. Bernardushof te Aduard – 19 oktober 2019

BERNARDUSHOF TE ADUARD
Het twaalfde-eeuws klooster behoorde tot de orde van de Cisterciënzers en was gewijd aan de heilige Bernard van Clairvaux. In de bloeitijd was het klooster één van de grootste van Europa. Aan het einde van de zestiende eeuw bezat het klooster 5510 hectare grond, uitstrekkend tot in Friesland en Drenthe. Zij verkregen dit land door aankopen en schenking, maar ook door het inpolderen en ontginnen van land. Het klooster van Aduard heeft een grote rol gespeeld in de waterbeheersing van het drassige landschap dat het klooster omringde. De monniken zorgen ervoor dat er kanalen werden gegraven en sluizen aangelegd.
Zo konden de inwoners van het gebied droge voeten houden, en ontstond er meer land om gewassen te verbouwen en vee te laten grazen. Het klooster beschikte over meerdere ‘voorwerken’, soms ook wel aangeduid als “uithoven”. Dit waren bedrijven zoals boerderijen en steenbakkerijen, die gerund werden door lekenbroeders. De opbrengsten van het land en van de werkplaatsen waren in eerste instantie bedoeld voor het klooster zelf, maar overschotten werden verkocht met winst.

KLOOSTERMUSEUM ST. BERNARDUSHOF
In Aduard zijn er nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het afgebroken klooster zijn gebouwd. Zo ook het oudste huis van Aduard, een pareltje uit circa 1600. Hierin is nu het klein maar fijne museum St. Bernadushof gevestigd. Maar verwacht geen doorsnee bezoekje- dit museum is een ervaring.

OP ZATERDAG 19 OKTOBER IS ER EEN BUS GEREGELD, OM DEZE MOOIE ST. BERNHARDUSHOF TE GAAN BEZOEKEN.
De kosten van deze dag bedraagt  € 60,== per persoon inbegrepen zijn de bus, lunch, entree museum rondleiding ziekenzaal (ovb) en diner. Museumjaarkaart is niet geldig.
Vertrek vanaf het kerkplein Karmelkerk 7.30 uur te verwachte thuiskomst is  20.45 uur.
U kunt zich opgeven via email: loekria@yahoo.nl

De reis gaat door bij minimale opgave van 30 personen.
Via de mail ontvangt u het dagoverzicht.

U kunt zich opgeven tot 15 september.

Vriendelijke groet Loek Seeboldt en Ria Pieterse- Waaijman

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *