Bedankbrief uit Roemenië: Eva is geopereerd

Deze week kregen we bericht van Konrad dat Eva op 14 februari geopereerd is. De operatie is goed gelukt en na het verblijf in het ziekenhuis in Duitsland mocht zij afgelopen vrijdag weer terug keren naar haar familie thuis. Zij verkeert in goede staat en is heel dankbaar voor alle vrienden die deze operatie hebben helpen bekostigen. De dochter van Eva, Kinga, heeft een dankbrief geschreven, waar nu een stukje uit volgt:

“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.” Filip. 4: 6-7   Verbonden in sterk geloof wil ik ieder bedanken die de moeite heeft genomen om mijn moeder financieel  te helpen om geopereerd te worden. Bedankt ook voor alle gebeden. Ik wens alle broeders en zusters veel gezondheid en vreugde toe en een mooi leven zonder moeilijkheden. Veel dank aan de broeders en zusters in Aalsmeer voor het medeleven en voor de financiële steun.  Hartelijke groeten, Kinga Kerekes, dochter van Eva.”

De kerkelijke gemeente van Aiud, de Gereformeerde gemeenten uit de hele provincie en het hele kerkdeel van Transylvanië hebben samen met de gemeente Aalsmeer  € 17.000,00 verzameld, ongeveer de helft van de kosten van de operatie.

We zijn blij en dankbaar voor dit bericht  en blijven Eva en de gemeente te Aiud-Felenyed opdragen in gebed. Namens de Roemenië-commissie, Casper en Marianne v.d.S.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *