De avondmaalscollecte van zondag 27 november 2016 is voor de Rudolphstichting

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. De Rudolphstichting zet zich hiervoor in, in jeugddorp de Glind. En bevordert landelijk het in huis plaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen. Een gezinshuis is huiselijk en professioneel tegelijk,bedoelt voor uit huis geplaatste kinderen met een (zeer) complexe ontwikkelingsvraag. De Rudolphstichting maakt zich sterk voor deze woonvorm en de kwaliteit ervan. Ze doen dat onder neer door programma’s en projecten als de Alliantie Kind in Gezin, het onafhankelijke keurmerk gezinshuizen en
het Gezinspiratieplein. Bij voorbeeld de Glind, bij Barneveld, is een gewoon dorp. Bijzonder wordt het pas, als je weet, dat achter 25 van de circa 140 voordeuren een gezinshuis zit. De Rudolphstichting zorgt ervoor, dat jeugddorp de Glind een plek is, waar ruim 120 kinderen veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Kinderen zicht geven op een hoopvolle toekomst, door ze nu de kans te geven om zo gewoon mogelijk op te groeien.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *