Orde van dienst – zondag 29 november 2020 (1e Advent)

Voorganger: Ds M. Eikelenboom De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Nieuw Spaarproject Jeugdwerk

Ook dit jaar gaat de jeugd sparen en wel voor “HelpingHands” een organisatie die zich al 350 jaar inzet voor de minderbedeelden In India. “Helping Hands” werkt nu onder de noemer van “Jeugd met een Opdracht”. In de sloppenwijken van o.a. Mumbai worden de armen voorzien van voeding, onderwijs, beroepstraining, pastorale zorg en evangelieverkondiging. In Meer lezen….

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer over “De najaarsfeesttijden”

Op donderdag 8 oktober is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De najaarsfeesttijden. De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. De aanvang is om 20.00 uur, en de toegang is gratis. Er is verkoop van Meer lezen….

Van de Diaconie en ZWO-commissie

Beiroet in Puin U heeft ongetwijfeld alle vreselijke beelden op TV kunnen zien. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Meer lezen….

Spaarproject jeugdwerk ontvangt € 2.500,00 Subsidie van de OSA voor Oeganda!!

Het was echt een feestje, woensdagmiddag op de trappen van het gemeentehuis. Daar kregen de kinderen ( niet iedereen kon op vakantie vanwege het Covid-19 virus) en de leiding van het jeugdwerk ( clubs, kindernevendienst, Heilige Bonen) een cheque ter waarde van € 2.500,00 uitgereikt door Joop de Vries en Betty Kooy van OSA-Aalsmeer.  Dit Meer lezen….

Gemeenteleden ontvangen lintje

Ook dit jaar zijn er weer een aantal gemeenteleden verblijd met de jaarlijkse koninklijke onderscheiding. De gemeenteleden die toetreden als lid in de Orde van Oranje Nassau zijn: mevrouw Clara Zekveld-Wierenga en mevrouw Ankie Harte-Fokker. Ook Ton Harte, de echtgenoot van Ankie Harte-Fokker, heeft de onderscheiding gekregen. Dit jaar werd het lintje, vanwege het Corona Meer lezen….

Kunstatelier – Anne-Marie van der Wilt, theoloog en beeldend kunstenaar

Nieuwsbrief speciale editie i.v.m. Coronacrisis De Coronacrisis treft ons allen In deze periode van de Coronacrisis worden we allemaal getroffen. We ervaren zorgen om onze gezondheid, om de mensen die ons lief zijn,de kwetsbaren onder ons, vluchtelingen en daklozen. Mensen die in isolatie doorbrengen en mensen die ziek zijn. Zorgen rond werk, bedrijf, faillissementen die Meer lezen….