Woord van bemoediging vanuit PKN

Onderstaande Woorden van bemoediging ontvingen we van de PKN. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en Meer lezen….

Dankwoord Mirjam Vermeij

Beste gemeenteleden van de Open Hof Kerk en andere bezoekers, Het is me niet gelukt om iedereen persoonlijk te bedanken die belangstelling heeft getoond bij mijn afscheid op 5 juli jl. Dat doe ik graag op deze manier: bedankt voor al jullie lieve woorden, kaartjes, hartjes, bloemen, bikkels, appjes en zoveel meer. Het doet me goed om Meer lezen….

NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid. ‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van Meer lezen….

Bedankbrief spaarproject

Beste kinderen, geachte meneer, mevrouw, iedereen die maar heeft meegeholpen! WE KONDEN ONZE OGEN NIET GELOVEN! Wat is er ongelooflijk veel geld opgehaald voor naaimachines met een startpakket voor de vrouwen en kinderen in Oeganda! Wat een geweldig bedrag, in totaal mochten wij € 3402,05 van u ontvangen, echt ongelooflijk, zo’n groot bedrag!! Ik heb Meer lezen….

Jeugdwerk etc..

Clubs: 19 juni sloten de “Guys and Dolls” het seizoen af met een gezellige avond i.p.v. het tweejaarlijkse uitje. Er werd gekeken naar de Walt Disneyfilm van de familie Robinson en daarbij werd er lekker gesnoept! Tijdens de zomermaanden nemen we even vrij. Na de vakantie starten we weer met een leuk programma! Voor de Meer lezen….

Orde van dienst – donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaart (uitzending met beeld en geluid)

Voorganger:  Jan Buchner De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Nieuws Meer lezen….

Samenvatting diensten tijdens stille week en Pasen

Witte Donderdag: 19.30 uur dienst met ds. Teus Prins, via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Goede Vrijdag: 19.30 uur oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk via: https://www.dgaalsmeer.nl/ Pasen: 10.00 uur: ds. Teus Prins via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Gewoonlijk verlenen bij de oecumenische diensten (In dit geval Goede Vrijdag) de Karmel Kerk, de Doopsgezinde gemeente en de Open Hof Kerk hun medewerking. Meer lezen….

Wanneer u geld overmaakt op witte donderdag, gaat dit naar onderstaande doelen

U kunt uw gave overmaken voor de kerk NL 44 RABO 0373 7355 10 CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer voor de diaconie NL 85 RABO 0373 7359 36 Diaconie Protestantse Gem. Aalsmeer o.v.v. Roosevelthuis. Dit Protestants Diaconaal Centrum is gevestigd op Hydepark in Doorn. De vakantiegasten komen vanuit het hele land. Het zijn vooral mensen die Meer lezen….

Mededeling Kerkenraad: passie ronde en kerkenraadsvergadering 18 maart a.s. afgelast

Het Coronavirus blijft het nieuws beheersen en de besluiten en adviezen over hoe daarmee om te gaan volgen in elkaar in snel tempo af. Gisteren heeft het moderamen van de kerkenraad de kerkdienst van zondag 15 maart afgelast en de verwachting uitgesproken dat ditzelfde van toepassing zal zijn op de diensten van 22 en 29 Meer lezen….

Voorlopig resultaat Kerkbalans 2020

In het Kerkblad van 15 maart bent u door de secretaris van de kerkrentmeesters, Wim Haijtink, geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van Kerkbalans voor het College van Kerkrentmeesters. Zijn belangrijkste conclusie (naar mijn inzicht) luidt: “Nogmaals, wij zijn blij dat u dit jaar weer ruimhartig hebt bijgedragen.” Daarmee ben ik het van harte eens. Ik Meer lezen….

Oecumenische viering in de Karmelkerk met Jorismis van Hermen Finkers – Zondag 19 januari 2020 – 09:30 uur

Graag nodigen we u uit om op zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur de oecumenische viering in de Karmelkerk aan de Stommeerweg bij te wonen. Ds. Mirjam Vermeij zal voorgaan in de dienst die met de liturgiegroep van de Raad van Kerken is voorbereid. ‘Buitengewoon vriendelijk’ is het thema van deze viering, die de Week Meer lezen….

Ledenmiddag PCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer- 13 februari 2020

Donderdag 13 februari 2020 is er een ledenmiddag van de PCOB Aalsmeer-Haarlemmermeer. Deze wordt gehouden in Zorgcentrum ‘Aelsmeer’. De middag begint om 14.30 uur. Deze middag zal palingboer Rekelhof komen. Dhr. Rekelhof neemt paling mee en zal het een en ander over zijn werk als palingvisser vertellen. Het zal zeker weer een gezellige middag worden. Meer lezen….