Orde van dienst – zondag 28 februari 2021 (2e lijdenszondag)

Voorganger: Ds. T. Prins De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Z.W.O. – 4 projecten die we dit jaar steunen met een gift

Project 1: Hulp voor mensen zonder papieren Dit project heet hulp en perspectief aan mensen zonder papieren. Er zijn verschillende organisaties actief en het doel is aan mensen die geen geld, geen papieren en geen verzekering hebben steun te bieden zowel op medisch als op maatschappelijk vlak. Getracht wordt mensen die geen verblijfsvergunning hebben om Meer lezen….

Woord van bemoediging vanuit PKN

Onderstaande Woorden van bemoediging ontvingen we van de PKN. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en Meer lezen….

Dankwoord Mirjam Vermeij

Beste gemeenteleden van de Open Hof Kerk en andere bezoekers, Het is me niet gelukt om iedereen persoonlijk te bedanken die belangstelling heeft getoond bij mijn afscheid op 5 juli jl. Dat doe ik graag op deze manier: bedankt voor al jullie lieve woorden, kaartjes, hartjes, bloemen, bikkels, appjes en zoveel meer. Het doet me goed om Meer lezen….

NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid. ‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van Meer lezen….

Bedankbrief spaarproject

Beste kinderen, geachte meneer, mevrouw, iedereen die maar heeft meegeholpen! WE KONDEN ONZE OGEN NIET GELOVEN! Wat is er ongelooflijk veel geld opgehaald voor naaimachines met een startpakket voor de vrouwen en kinderen in Oeganda! Wat een geweldig bedrag, in totaal mochten wij € 3402,05 van u ontvangen, echt ongelooflijk, zo’n groot bedrag!! Ik heb Meer lezen….

Jeugdwerk etc..

Clubs: 19 juni sloten de “Guys and Dolls” het seizoen af met een gezellige avond i.p.v. het tweejaarlijkse uitje. Er werd gekeken naar de Walt Disneyfilm van de familie Robinson en daarbij werd er lekker gesnoept! Tijdens de zomermaanden nemen we even vrij. Na de vakantie starten we weer met een leuk programma! Voor de Meer lezen….

Samenvatting diensten tijdens stille week en Pasen

Witte Donderdag: 19.30 uur dienst met ds. Teus Prins, via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Goede Vrijdag: 19.30 uur oecumenische dienst in de Doopsgezinde kerk via: https://www.dgaalsmeer.nl/ Pasen: 10.00 uur: ds. Teus Prins via: http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ Gewoonlijk verlenen bij de oecumenische diensten (In dit geval Goede Vrijdag) de Karmel Kerk, de Doopsgezinde gemeente en de Open Hof Kerk hun medewerking. Meer lezen….

Wanneer u geld overmaakt op witte donderdag, gaat dit naar onderstaande doelen

U kunt uw gave overmaken voor de kerk NL 44 RABO 0373 7355 10 CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer voor de diaconie NL 85 RABO 0373 7359 36 Diaconie Protestantse Gem. Aalsmeer o.v.v. Roosevelthuis. Dit Protestants Diaconaal Centrum is gevestigd op Hydepark in Doorn. De vakantiegasten komen vanuit het hele land. Het zijn vooral mensen die Meer lezen….

Mededeling Kerkenraad: passie ronde en kerkenraadsvergadering 18 maart a.s. afgelast

Het Coronavirus blijft het nieuws beheersen en de besluiten en adviezen over hoe daarmee om te gaan volgen in elkaar in snel tempo af. Gisteren heeft het moderamen van de kerkenraad de kerkdienst van zondag 15 maart afgelast en de verwachting uitgesproken dat ditzelfde van toepassing zal zijn op de diensten van 22 en 29 Meer lezen….