Wouter Jongkind Wat betekent de kerk voor mij Kerkbalans 2017

Bij Kerkbalans 2017 vragen wij aan drie generaties wat hen motiveert naar de kerk te gaan, christen te zijn, waarom het belangrijk is dat de kerk in stand blijft, en waarom het geloofsgesprek belangrijk is. Aan het eind nog een vraag wat hen in de kerk bijzonder bezighoudt. Hieronder een gesprek met Wouter Jongkind (22 jaar).

Wouter Jongkind, accountmanager internationale bloemenhandel. Studerend In deeltijd HBO Agrarische Bedrijfskunde. In de kerk actief met C4U, lid commissie burendag en beamerdienst. Samenwonend met Marthe Doornbos.

De kerk leert mij om te gaan met de wereld dicht bij en ver weg

De belangrijkste reden dat ik naar de kerk ga is, dat ik daar door wat het geloof mij aanreikt, beter kan omgaan en dat het mij beter helpt te begrijpen, hoe de wereld in elkaar steekt. Dat kan via de preek maar ook via discussie met mensen uit de kerk. Saamhorigheid of verbinding met mensen is voor mij belangrijk en dat vind ik in de kerk. Hoewel de activiteiten die ik in de kerk graag doe, is er ook een andere reden om naar de kerk te gaan: de vriendenkring die vanuit de kerk is ontstaan is heel belangrijk voor mij. Het blijft toch heel fijn met je vrienden van je eigen leeftijd in gesprek te gaan.

Christen-zijn betekent voor mij vriendelijk, respectvol en geduldig met elkaar omgaan

Het werk op de veiling is nogal stressvol en het gebeurt veel dat er gevloekt wordt. Ik probeer daar met een collega wat tegengas aan te geven door een goede werksfeer te creëren en door te proberen voor te leven wat de Tien Geboden nu in deze tijd voor mensen kunnen betekenen. En dat begint al door vriendelijk, respectvol en geduldig met elkaar om te gaan. Het begint vaak met gewone kleine dingen en als je daarop let, help je er elkaar enorm mee.

Als er geen kerk meer is, dan blijft de ontmoeting belangrijk

Ik vind het belangrijk dat de kerk blijft bestaan en het maakt mij niet uit of er sprake is van een fysiek kerkgebouw. Het is wel belangrijk dat er een ontmoetingsplek is en dat kan ook gewoon in een woonkamer zijn. Ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan blijft een basisvoorwaarde om elkaar te kunnen helpen bij vragen over geloven, want dat kunnen we niet alleen.

Van een gastvrije gemeente naar buiten, naar intern een meer open en respectvolle gemeente

En als laatste nog iets wat ik belangrijk vind voor onze kerk. Vooropgesteld we hebben een gastvrije gemeente en ook een enorme vrije gemeente, maar toch zou ik graag willen dat de mensen in de kerk elkaar meer zouden accepteren, meer zouden vrijlaten en met respect van elkaars standpunten zouden kennisnemen. Op die wijze krijg je een meer open gemeente en voel je je ook vrijer, krijg je betere gesprekken en kan het allemaal meer betekenisvoller worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *