Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 1 augustus 2021

Voorganger: Ds Bas Plaisier. De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Verdere versoepeling Coronamaatregelen

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de regering verdere verruimingen aangekondigd. Zoals bekend worden vrijwel alle maatregelen losgelaten. Op woensdag 23 juni heeft daarover in CIO-(interkerkelijk contact in overheidszaken) verband overleg plaatsgevonden met minister van Veiligheid en Justitie dhr. Grapperhaus. Samengevat komt de uitkomst op het volgende neer: Er geldt geen maximum aantal Meer lezen….

Helping Hands

Het is  de laatste keer dat de spaardozen bij de uitgang staan voor ‘Helping Hands’, voor  mensen die zich inzetten voor  kinderen in India. In de sloppenwijken van de grote steden is erbarmelijk veel armoede en slecht of geen onderwijs. ‘Helping Hands’ zet de kinderen in nieuwe kleren, zorgt dat ze dagelijks een maaltijd krijgen Meer lezen….

Update corona van kerkenraad

Van de kerkenraad, Op de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft de regering een aantal verruimingen aangekondigd. Die zijn inmiddels ook vertaald naar hun betekenis voor de kerk.. Op woensdagmiddag 2 juni ontvingen wij bericht van onze classispredikant ds. Peter Verhoeff, dat per 5 juni onderstaande versoepelingen voor kerkdiensten doorgevoerd kunnen worden. Vanaf zondag 6 Meer lezen….