Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 28 februari 2021 (2e lijdenszondag)

Voorganger: Ds. T. Prins De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Informatie over het “Open Hof Nieuws” , de website en het kerkblad van de Open Hof Kerk Aalsmeer

Het Open Hof Nieuws wordt via de email verspreid op zaterdagmorgen. Voor (potentiële) artikelschrijvers: Elke week wordt de mail verstuurd naar 300 e-mail adressen. Daarvan openen ca. 175 mensen de mail en de helft van deze mensen lezen 1 of enkele artikelen. Het OHN wordt dus goed gelezen, maar het kan altijd beter, dus als uw Meer lezen….

Druk niet meteen op de “spam” knop als u het “Open Hof Nieuws” niet meer wilt ontvangen

Indien u het wekelijkse Open Hof Nieuws niet meer wilt ontvangen, druk dan niet op de spam knop van uw email programma, maar meldt u af  door middel van de link onderaan de nieuwsbrief zelf. Op deze manier blijft onze distributie lijst schoon en komt de nieuwsbrief niet terecht in spam filters, waardoor de andere Meer lezen….

Chr. Jeugd Sociëteit Facta 50 jaar geleden opgericht

Zaterdag 13 februari 2021 is/was het 50 jaar geleden dat Christelijke Sociëteit Facta werd geopend. Velen zullen zich het voorzaaltje van ’t Baken herinneren. Jongeren uit de Hervormde en Gereformeerde kerk (maar ook vele anderen) kwamen hier bijeen op zondag-, woensdag- en vrijdagavond. Zelfs nog een tijdje op de zaterdagavond. En waar jongeren bijeen komen Meer lezen….

Van de Roemeniëcommissie Februari 2021

  De kerkenraad van de Dorpskerk heeft de video- en geluidsinstallatie vernieuwd en stelt de oude beschikbaar voor de gemeente te Aiud-Felenyed. Ds. Konrád Lõrincz reageerde heel enthousiast hierop, daar zijn kerk juist aan geluidsapparatuur toe was, maar daar eigenlijk geen middelen voor had. Hedwig Overbeek-Faas zal voor de verzending zorgen. Annie van den Broeck Meer lezen….

Z.W.O. – 4 projecten die we dit jaar steunen met een gift

Project 1: Hulp voor mensen zonder papieren Dit project heet hulp en perspectief aan mensen zonder papieren. Er zijn verschillende organisaties actief en het doel is aan mensen die geen geld, geen papieren en geen verzekering hebben steun te bieden zowel op medisch als op maatschappelijk vlak. Getracht wordt mensen die geen verblijfsvergunning hebben om Meer lezen….

Bij de dienst van zondag 17 januari

Deze dienst wordt gestreamd vanuit de Doopsgezinde kerk. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door leden van de liturgische werkgroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer (Anita Nijland, Mariska de Graaf, Wilma Schoenmaker, Lia Pieterse en Henriëtte van der Horst). Muzikale medewerking verlenen Ruud Kooning (orgel), Mirelle Verheijen (zang) en Kees van Oudenallen (saxofoon). Meer lezen….

Kerstwandeling

Omdat door het slechte weer en de angst om ziek te worden sommige mensen de tocht niet durfden te maken( gelukkig hebben kinderen hier geen last van, regen en storm werden getrotseerd!) hierbij enkele foto’s van de taferelen die de Open Hof Kerk verzorgd heeft.   In de etalage van “Boekhuis” was de heraut te zien Meer lezen….

Jeugdwerk update januari 2021

Aan het begin van het nieuwe jaar nog even een terugblik op het enerverende jaar dat achter ons ligt. Voor de kinderen en tieners een vreemde situatie, een poos niet naar school, thuisonderwijs met ouders die ook thuis werken, dan weer een poosje naar school en vervolgens weer thuisonderwijs. Zo ook wat kinderdienst, clubs en Meer lezen….