Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Groeten uit Aiud!

We kregen deze week een mail van Konrád en Ildikó. Ook in Aiud is men waakzaam voor het Covid-19 virus.  In de gemeente zijn niet veel zieken maar in het voor ons bekende Coltesti ( waar Konrád) ook preekt is wel onlangs iemand overleden die werkzaam in een winkel was. Daardoor is iedereen op zijn Meer lezen….

Programma Vredesweek

Zondag 20 september begint de Vredesweek met de Vredesdienst in de Karmelkerk en de Doopgezinde gemeente. De dienst in de Doopsgezinde Gemeente kan online gevolgd worden. Na de dienst is er een vredeswandeling die om 11.15 uur start bij de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat. Verder wordt er in de week nog een jongerenactiviteit, filmavond Meer lezen….

Weet u welkom in de kerkdiensten van de Open Hof Kerk – graag van tevoren aanmelden!

Indien u belangstelling heeft voor het bijwonen van een kerkdienst, moet u onderstaande artikel helemaal lezen.  Vanaf 19 juli kunnen we gelukkig weer samenkomen in de Open Hof Kerk. Er gelden regels en protocollen aangaande het bezoek aan de kerkdiensten, waaraan we ons allemaal dienen te houden. Derhalve dient u zich aan te melden als Meer lezen….

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer over “De najaarsfeesttijden”

Op donderdag 8 oktober is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De najaarsfeesttijden. De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. De aanvang is om 20.00 uur, en de toegang is gratis. Er is verkoop van Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 13 september 2020

Voorganger: ds. T. Prins De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Weer gemeentezang tijdens kerkdiensten

Uit een door ons College van Kerkrentmeesters in jl. juli uitgevoerd ventilatie-onderzoek (volgens richtlijnen en met gebruikmaking van de rekenhulp van de landelijke PKN) blijkt dat het risico van besmetting als gevolg van gemeentezang in onze kerkzaal zeker niet groot is. De kerkenraad besloot toen met het herinvoeren van gemeentezang echter nog even te wachten Meer lezen….

Van de Diaconie en ZWO-commissie

Beiroet in Puin U heeft ongetwijfeld alle vreselijke beelden op TV kunnen zien. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Meer lezen….