Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, CJV, “Church 4 you”, Meer lezen….

Gesprekskringen op dinsdag 17 en maandag 23 januari

Derde bijeenkomst gesprekskring ‘Moderne theologie’: op dinsdagavond 17 januari a.s. Besproken worden de h. 7, 8 ,9 en 10 uit het boek ‘Liberaal Christendom’. Aanvang 19.30 uur Stagiare Madelon Verwer zal een deel van deze avond verzorgen.   Derde bijeenkomst gesprekskring ‘Met Zevenmijlslaarzen door de Bijbel’: op maandagavond 23 januari a.s. Het materiaal zal aan Meer lezen….

Informatie over het “Open Hof Nieuws” , de website en het kerkblad van de Open Hof Kerk Aalsmeer

Het Open Hof Nieuws wordt via de email verspreid op zaterdagmorgen. De artikelen kunnen hetzelfde zijn als in het kerkblad (die soms digitaal verspreid kan worden op maandagmiddag), met dien verstande dat er in het Open Hof Nieuws meer visuele informatie staat. Dat wil zeggen; in het Open Hof Nieuws en website kunnen we foto’s Meer lezen….

Oecumenische viering op 15 januari 2017 in de Karmelkerk

Op zondag 15 januari, is er weer een oecumenische viering. Dit keer zijn we te gast in de Karmelkerk. Ds. Mirjam Vermeij zal in de dienst voorgaan. Het thema van de viering is “De hand reiken”. Nico van Geijlswijk bespeelt het orgel en muzikale medewerking wordt verleend door het Karmelkoor. Eenieder is van harte uitgenodigd. De dienst begint Meer lezen….

PKN: Nieuwe wegen

In het afgelopen jaar is een aantal rapporten van onze Protestantse Kerk verschenen: Kerk 2025: waar een wil is is een weg, Kerk 2025: een stap verder en een beleidsplan van de dienstenorganisatie in Utrecht. In de rapporten wordt aangegeven hoe we als kerken verder kunnen gaan in een sterk veranderende samenleving en gegeven de Meer lezen….

Bedankt voor jarenlange beamerdienst … en oproep voor nieuwe beamerteam-leden

Marthe en Wouter, ds Mirjam Vermeij deed het kerstavond al, jullie bedanken voor de vele jaren beamerdiensten. Vanaf het eerste moment zaten jullie bij het beamerteam. Samen hebben we het vorm gegeven. Met (bijna;)) altijd veel enthousiasme hebben jullie de liturgie geprojecteerd op het scherm. Heel veel dank daarvoor! Gelukkig kunnen we Cor Beunder als Meer lezen….