Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Theaterdienst 24 oktober

In dit theaterstuk met als thema “Bevrijding” nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten. Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden. De Farao wenst zijn Meer lezen….

Mededeling m.b.t. de nieuwe versoepelingen en bezoek aan de diensten.

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen die komend weekend ingaan acht de kerkenraad het passend om, wat het bezoeken van de kerkdiensten betreft geen onderscheid te maken tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Dit betekent dat vanaf 27 september 2021 voor bezoek aan de kerkdienst geen QR code en aanmelding (meer) vereist zijn. Meer lezen….

Oecumenische Vredesdienst en vredeswandeling – 19 september 2021

Op 19 september 2021 zal de oecumenische vredesdienst plaatsvinden in de Open Hof Kerk, aanvang 10.00 uur. Er mogen nog steeds maar 60 mensen in de kerk bij deze dienst aanwezig zijn. Dat betekent 20 mensen per kerk, dus 20 voor de Open Hof Kerk. Aanmelden kan via : http://pgaalsmeer.nl/kerkdiensten/aanmelden-bijwonen-kerkdienst of bij miekebeunder@gmail.com U kunt Meer lezen….

Klik hier voor een handig overzicht van alle activiteiten binnen onze kerk.

Klik op het plaatje om de agenda voor de komende weken te zien. Dit is de centrale agenda van de Open Hof Kerk, waarin u alle activiteiten kunt terug vinden. Juist in deze corona tijd, is het handig om een totaal overzicht te hebben van alle activiteiten. Indien u een éénmalige, wekelijkse of maandelijkse activiteit Meer lezen….

Buurtbaken

We kijken terug op een goed verlopen bijeenkomst ( d.d.1 september), waarbij veel gemeenteleden aanwezig waren, met als resultaat dat er 5 nieuwe Buurtbakens opgezet worden. Voor degenen die niet weten wat het doel is van een Buurtbaken:                                   Meer lezen….