Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 29 november 2020 (1e Advent)

Voorganger: Ds M. Eikelenboom De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Terugblik Eeuwigheidszondag 2020

Zondag 22 november was het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hierbij werden de namen genoemd van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook werd een kaars aangestoken voor hen met wie wij op enigerlei wijze verbonden waren, maar van wie de namen niet eerder genoemd werden. Daarna werd een kaars aangestoken voor degenen Meer lezen….

Kledinginzameling – bedankt!

De inzamelingsactie van zaterdag 7 november jl. ten bate van de noodhulp aan de mensen in Ethiopië was een doorslaand succes! We mochten heel veel textiel, kleding en schoeisel in ontvangst nemen. We willen alle gulle gevers bedanken: leden van onze kerk, de leden die in hun eigen omgeving zelf actief waren geweest met het inzamelen en ook Meer lezen….

Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid (Kristallnacht/dr. R. de Reuver, scriba PKN)

Op 8 november jl. heeft de scriba van de PKN, dr. René de Reuver tijdens de Kristallnachtherdenking een Verklaring, getiteld ‘Erkenning en Verantwoordelijkheid’ uitgesproken; dit ten aanzien van de rol van de kerken in en direct na de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de Joodse gemeenschap in Nederland. Het is de bedoeling dat deze verklaring in de Meer lezen….

Wijkgebouw ‘het Baken’ tijdelijk gesloten

Sinds 4 november geeft de PKN onderstaande richtlijnen: Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens binnen, maximaal 2 personen buiten en hooguit één keer per dag maximaal 2 gasten Meer lezen….

Nieuw Spaarproject Jeugdwerk

Ook dit jaar gaat de jeugd sparen en wel voor “HelpingHands” een organisatie die zich al 350 jaar inzet voor de minderbedeelden In India. “Helping Hands” werkt nu onder de noemer van “Jeugd met een Opdracht”. In de sloppenwijken van o.a. Mumbai worden de armen voorzien van voeding, onderwijs, beroepstraining, pastorale zorg en evangelieverkondiging. In Meer lezen….

Advies van de PKN m.b.t. gedeeltelijke lockdown voor de periode 14 oktober – 15 november 2020

Online vieringen hebben de voorkeur. De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de Meer lezen….

#Nietalleen biedt ook in ‘gedeeltelijke lockdown’ hulp waar nodig

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig Meer lezen….

Woord van bemoediging vanuit PKN

Onderstaande Woorden van bemoediging ontvingen we van de PKN. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en Meer lezen….