Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Van de kerkenraad: fysieke aanwezigheid bij kerkdiensten

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl gelezen. Op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen: ·       Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. Meer lezen….

Actie Kerkbalans

Deze week lag de enveloppe van  Actie Kerkbalans in de brievenbus. Je weet wat dat betekent , het gaat om de financiën van de kerk, in zoverre geen nieuws. Maar wat gaf het een goed gevoel de eerste zinnen van de bijgaande brochure te lezen, een compliment aan ons als leden van de Open Hof Meer lezen….

Nieuws uit Roemenië

We kregen een kerstgroet van Konrád en Ildíco .Zij stuurden een mooie brief waarin zij vertelden dat ze een huisje in de tuin van vader en moeder Zoltan en Trudy bouwen voor de moeder van Ildico, die al wat ouder is en niet meer goed alleen kan wonen. Later hopen Ildico en Zoltan gebruik te Meer lezen….

Orde van dienst 2e kerstdag zondag 26 december Let op: aanvang 11.00 uur

Aanvang 11.00 uur  Voorganger: dhr. E. H. R. Kramer. De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit de kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan Meer lezen….

Bij de bloemen

De witte bloemen als teken van feest, omdat Jezus is geboren. Klimop benadrukt Gods trouw aan ons. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Alle grote en kleine vaasjes staan er bij: iedereen is welkom bij de kribbe. Aanzien telt niet. Iedereen is belangrijk in Gods ogen. (de bloemen worden pas weer op 9 Meer lezen….

Jeugdwerk update 20 december

Jeugdwerk Na een periode waarin alles iets beter leek te gaan toch weer beperkingen in het sociale en kerkelijke leven. Dat betekent geen bijeenkomsten, feestjes, etentjes. Gelukkig kunnen we via de mail en app goed en makkelijk contact met de jongeren houden. Zoals eerder bekend werd gemaakt gaat de Kerstavonddienst niet door en nu gaat Meer lezen….

De Open Hof Kerk en de Lockdown

Beste mensen, Afgelopen zaterdag 18 december is een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022 5.00 uur. In aansluiting op het advies van het CIO komt het Landelijk Dienstencentrum van de PKN tot de volgende aanbevelingen: Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten Meer lezen….

Stichting SAM:  Sociale Activiteiten voor de Medemens. Vrijwilligers gezocht!

Niet alleen in deze ‘barre, complexe’ tijden willen mensen best wel iets doen voor de medemens. De 65 vrijwilligers van Stichting SAM Aalsmeer doen dat al heel lang en met heel veel plezier en voldoening. De activiteiten zoals rolstoelwandelen en duo-/en rolstoelfietsen vinden plaats in de maanden maart t/m oktober. Daarvoor en daarna is het Meer lezen….