Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, CJV, “Church 4 you”, Meer lezen….

Kaarsen in de Kinderdienst

Afgelopen zondag was er kinderdienst in het Open Hok, de kinderen waren op een ludieke manier uitgenodigd. Ze hadden allemaal een kaars in de brievenbus gehad met de oproep om te komen. Die aanwezig waren. kwamen niet voor niets. Een heuse paaskaars zelf beplakken en meenemen naar huis. Zie op de foto het resultaat

Vrijwilligersavond 31 maart 2017 in de Open Hof kerk

Vrijdagavond 31 maart a.s. wordt een vrijwilligersavond georganiseerd in de kerk. Hierbij willen we alle vrijwilligers, ongeacht de inzet binnen onze kerkgemeenschap, ongeacht taak of functie op het kerkelijk erf, ongeacht leeftijd, die actief zijn uit te nodigen voor deze avond. In de kerkzaal zal Kees Versteeg met zijn cabaret voorstelling “wie wat wijs” een optreden Meer lezen….

Beeldend kunstenaar/theoloog Anne-Marie van der Wilt komt naar Aalsmeer op 5 april 2017

Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar én theoloog, komt naar het zalencentrum ’t Baken. Zoals te verwachten is, heeft haar kijk op geloven grote invloed op haar werk. Waar sommige beeldende kunst prikkelen en soms choqueren wil, iets op gang wil brengen, daar heeft háár kunst duidelijk een meditatief karakter. Het is bedoeld om er troost uit te halen, Meer lezen….

Amstel-Meer – 2 april 2017

Amstel-Meer: Op zondag 2 april komen we weer samen in het Activiteitencentrum aan de Jasmijnstraat. Deze dienst wordt weer bijzonder, Marijke verzorgt de muziek en waarschijnlijk neemt ze weer wat familieleden mee. Daarnaast komen Ydwine en Kaylee, de kleindochters van mevrouw Pierik, zij spelen op de dwarsfluit! Kortom, dat wil je niet missen! Daarom van Meer lezen….

Verslag vergadering Jeugdraad en Jop 1 maart 2017

Tijdens de laatste vergadering van de Jeugdraad hebben we stilgestaan bij de JOP-bijeenkomst op 1 maart jl. De opkomst was verrassend hoger dan verwacht. Helemaal leuk! Het was hard werken, die avond. We vertaalden het ‘waarom’ naar het ‘hoe’. En we zijn alvast voorzichtig na gaan denken over het ‘wat’. Bij dat laatste konden er Meer lezen….

Seniorenmiddag 22 maart 2017 over werk in Thailand voor Jeugd met een opdracht

Op 22 maart is er weer een seniorenmiddag in ‘t Baken.We beginnen om half 3 en de middag eindigt om ongeveer half 5. Twee dames,die allebei Petra Alderden heten, houden een presentatie over het werk ,dat de Aalsmeerse Tinka Langeveld en haar man Eduardo verrichten in Thailand.Tinka beschouwt haar werk als een roeping van God. Meer lezen….

100 jaar!

Namens Nel van der Schilden-Kooy hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes, cadeautjes, bezoekjes en bloemen ter gelegenheid van haar verjaardag. Fantastisch, wat een belangstelling! Familie van der Schilden.