Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Orde van dienst – zondag 20 juni 2021

Voorganger:  ds. Joep Dubbink De dienst zal, naast geluid,  ook met beeld vanuit onze eigen Open Hof kerk worden verzorgd! De teksten van de te zingen liederen zullen in beeld worden gebracht, dit gebeurt ook met de teksten van de Schriftlezingen. U kunt dus thuis meelezen en meezingen. Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid bestaan om de bij dit Open Hof Meer lezen….

Update corona van kerkenraad

Van de kerkenraad, Op de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft de regering een aantal verruimingen aangekondigd. Die zijn inmiddels ook vertaald naar hun betekenis voor de kerk.. Op woensdagmiddag 2 juni ontvingen wij bericht van onze classispredikant ds. Peter Verhoeff, dat per 5 juni onderstaande versoepelingen voor kerkdiensten doorgevoerd kunnen worden. Vanaf zondag 6 Meer lezen….

Wat doet de generale synode precies?

Voor velen is de synode een ‘ver-van-ons-bed-show’. We weten dat zij bestaat, maar hebben vaak geen idee. De kloof tussen gemeenten en ‘Utrecht’ is een veelbesproken onderwerp.  En onbekend maakt onbemind. Utrecht staat voor knellende regelgeving en antwoorden op vragen die plaatselijk niet worden gesteld. Wat heb je aan een synode? Klik hier om verder Meer lezen….

Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei 2021 in Karmelkerk

Dinsdagavond 4 mei 2021 wordt om 19.00 uur  een korte oecumenische herdenkingsdienst gehouden in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Ds. Gert de Ruiter, predikant van de Dorpskerk, gaat hierin voor, Organist is Nico van Geijlswijk. De viering met als thema: ‘Na 75 jaar vrijheid’ is voorbereid samen met de liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken Meer lezen….

Van een dankbaar gemeentelid

Deze foto ontving ik van een enthousiast en dankbaar gemeentelid. Ze geniet overduidelijk van het Paasmandje dat rond Pasen door de Diaconie werd aangeboden aan gemeenteleden vanaf 70 jaar. Dit is slechts één van de vele, vele reacties die we hebben ontvangen. De Diaconie is dankbaar met al deze positieve reacties, het blijkt een goed Meer lezen….

Bericht van “Hart voor Kinderen” uit Oeganda!

Vorig jaar spaarde de jeugd voor het micro-kredietproject voor naaimachines voor moeders in Oeganda. Door de pandemie en de lockdown liep het hele project vertraging op.  De naailessen voor de moeders konden niet doorgaan en de levering van naaimachines (lokaal gekocht) verliep ook niet soepel. Gelukkig is de eerste lading inmiddels bezorgd en komt over Meer lezen….

Paaseitjesactie!

Vorige week kon ik u al melden dat de opbrengst fantastisch was… We begonnen met 80 zakjes die we kregen via Astrid Buskermolen en dachten nog… “Nou, als dat lukt…” Niet wetend hoe massaal u zou bestellen. Extra zakjes gezocht en zo gingen we verder. 14 maart stond uiteindelijk de teller op 233 zakjes!!! En met alle extra Meer lezen….

Van de Roemeniëcommissie April 2021

We kregen van Konrád een brief met daarin samengevat het volgende: Lieve mensen, De geluidsinstallatie is eergisteren goed aangekomen, alle tien pakken in orde. Gisteren heb ik elk pakket opengemaakt, het lijkt dat alles in takt is. Nu komt het interessante deel om het te installeren. De vakmensen moeten eerst nog veel lezen in de Meer lezen….